God konkurrenskraft på en växande världsmarknad

Publicerad 2017-12-04

Svensk sågverksindustri har god internationell konkurrenskraft och en stark ställning på främst den brittiska och den nordafrikanska marknaden. Sverige har en styrka i sina relativt låga produktionskostnader men behöver fortsätta öka produktiviteten och samtidigt arbeta med produktutveckling för att på så vis kunna konkurrera med fler fördelar än pris. Det visar en studie av de svenska sågverkens konkurrenskraft, gjord av det globala konsultföretaget McKinsey och presenterad under Trämarknaden i Karlstad den 23 november. 

– Den svenska sågverksindustrin är konkurrenskraftig och det finns en framtidstro i branschen. En tekniskt bra produkt i kombination med träets fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv ger Sverige goda möjligheter att utveckla sin roll på den globala trämarknaden, säger Mikael Eliasson, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä.

Studien har undersökt marknaderna i Storbritannien, Nordafrika, västra Europa, Kina, Japan och USA. Den visar att svensk sågverksindustri har starkast ställning i Storbritannien och Nordafrika men att man också har en framskjuten position på de övriga västeuropeiska marknaderna. Under kommande år förväntas träbyggandet och därigenom efterfrågan på trä öka i både Storbritannien och Nordafrika, vilket talar för en fortsatt stabil situation för svenska sågverk på dessa marknader. På de asiatiska och amerikanska marknaderna dominerar Ryssland respektive Kanada, men även här har Sverige stärkt sina positioner.

Cirka 70 procent av Sveriges träproduktion exporteras och allt tyder på att Sverige kommer att behålla en hög exportnivå. I studien lyfts Sveriges jämförelsevis låga produktionskostnader som en konkurrensfördel. På grund av höga råvarukostnader, avståndet till världens marknader samt valutaeffekter måste den svenska sågverksindustrin dock fortsätta arbeta med att öka sin produktivitet.

– Sveriges avstånd till marknaderna och valutaeffekter är svåra att påverka. Genom produktutveckling kan vi dock öka träets förädlingsvärde och på så vis kompensera de höga råvarukostnaderna. En ökad konsolidering av sågverksindustrin kommer också att vara nödvändig för att öka produktiviteten och konkurrenskraften, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

I studien framhålls en rad faktorer som är viktiga för att svensk sågverksindustri ska kunna utveckla sin position. Faktorer som kräver politiskt stöd och förståelse.

Skogsägarna måste i största möjliga utsträckning få bruka den svenska skogen som svensk skogs- och sågverksindustri omvandlar till klimatsmarta produkter. På grund av de långa avstånden i Sverige är skogsnäringen logistiktung. Politiska förslag som leder till ökade logistiska kostnader i form av exempelvis kilometerskatt måste stoppas eftersom de påverkar branschens konkurrenskraft och speciellt drabbade blir skogsföretag som verkar på landsbygden.

– Den svenska skogs- och sågverksindustrin är mycket viktig för den svenska exporten, för klimatarbetet samt för sysselsättningen utanför stadsmiljöerna. Samtidigt har industrin historiskt sett arbetat med små marginaler. Därför måste politiken dra sitt strå till stacken och ge förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling av sågverksindustrin, säger Mikael Eliasson.

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
070 564 82 01 mikael.eliasson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration