Högre boendekvalitet i flerbostadshus byggda av trä

Publicerad 2021-10-13

Frostaliden. Foto: Ola Nylander

Nu ökar kunskapen om träets roll för vårt välbefinnande och hur materialet får oss att trivas och må bra. Ett exempel är resultaten från en nyligen genomförd studie i Frostaliden som visar att trä har en stark koppling till trivsel, men också att de boende känner stolthet över att bo i hus som signalerar att de är byggda i trä.

Frostaliden är ett av Sveriges största bostadsområden med höga hus med trästomme. Det är ett av landets mest intressanta stadsutvecklingsprojekt som präglas av en tydlig vision och spännande historia.

Här har Centrum för boendets arkitektur, CBA vid Chalmers i Göteborg tillsammans med White arkitekter genomfört en undersökning kring boendekvalitet i flerfamiljshus byggda i trä. Undersökningen har haft fokus på Frostaliden 6 och 8 som stod klara i slutet av 2018. Det är två åttavåningshus som White arkitekter ritat för Brunnen bostad.

Professor Ola Nylander föreståndare vid CBA och Jan Larsson arkitekt från White och adjungerad professor vid CBA, har dels gjort djupintervjuer med de boende som följts upp av en enkätundersökning som skickats ut till samtliga 52 hushåll i de båda husen. Resultatet presenterades våren 2021 och har nu sammanställts i boken Trivsel i trähus.

Förutom bottenplatta, källare och trapphus är de två punkthusen byggda med stomme i limträ och KL-trä Trapphuslösningen i rå betong skapar en spännande kontrast till både träfasaden i cederträspån och de trädoftande lägenheterna med ljusa trägolv och väggar i laserat massivträ.

- Alla som vi pratade med uppskattade de synliga väggarna i massivträ. De menade att väggarna bidrog till ombonad känsla och att skapa ett fint ljud. Dessutom tyckte man att de var snygga att se på och väldigt praktiska eftersom de till exempel gör det enkelt att sätta upp tavlor, säger Ola Nylander.

De boende kände även stolthet över att bo i ett trähus som signalerar att det är ett trähus. Fasaden i cederträspån hade också ett symboliskt värde då den uttrycker hållbarhet och en livsstil som man gärna identifierar sig med.

- Hållbarhet och ett hälsosamt liv står högt på mångas agendor. Vi tänker på vad vi äter, hur vi reser och gör våra inköp. Nu börjar det även märkas i hur vi vill bo. Därför uppskattar vi ett sunt boende i ett vackert trähus, säger Jan Larsson.

Forskarna vid CBA ska nu gå vidare och titta på ett flerfamiljshus i trä från 2015 som är byggt i Fristad utanför Borås. Utöver välbefinnande och boendekvalitet kommer man också att titta på underhållsaspekterna av att bygga höga hus i trä.

- Resultaten från boendeundersökningen i Frostaliden visar tydligt att höga hus i trä har en stor betydelse i arbetet med att skapa mer hållbara stadsmiljöer där människor trivs och mår bra, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä. 

 

I avsnitt 4 av Svenskt Träs kommande seminarieserie IBIT, Ingenjörsmässigt byggande i trä, som sänds den 24 november 2021, berättar Jan Larsson, arkitekt på White Arkitekter och adjungerad professor på Chalmers och Claes Clauson, stadsarkitekt i Skövde mer om boendeundersökningen i Frostaliden. Avsnittet kommer att finnas på Svenskt Träs hemsida och på Svenskt Trä-podden.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration