Intresset för limträ ökar kraftigt och i snabb takt

Publicerad 2021-07-07

Magasin X. Foto: White Arkitekter

Försäljningen av limträ har under årets första sex månader gått upp med över 10 procent och juni månad är den näst bästa sedan mätningarnas start. Limträtillverkarna har haft svårt att leverera i den takt som önskats som följd av den höga efterfrågan, men står nu redo inför kommande kvartal.

- Det är fantastiskt hur marknaden för limträ har utvecklats. Låga lager av limträprodukter på världsmarknaden har skapat en turbulent tid gällande tillgång av råvara, men trots det så har efterfrågan på svenskt limträ på mycket kort tid ökat snabbt. Intresset är betydligt större än vad vi förväntat oss, säger Carl-Magnus Nordqvist som är försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Under årets första kvartal, som annars brukar vara ett lugnare kvartal, var det full fart på limträförsäljningen vilket har påverkat försäljningen och leveranserna under årets andra kvartal. Juni månad var den näst bästa månaden sedan mätningarnas start 1997 av leveranser av limträ. Försäljningen av projektbalk gick upp över 10 procent och lagerbalk med nästan 14 procent jämfört med samma månad föregående år.

Totalt under årets sex första månader har försäljningen av projektbalk ökat med över 11 procent och lagerbalk med 9 procent jämfört med föregående år. Totalt har försäljningen ökat med över 10 procent de sex första månaderna av 2021.

- Nu gäller det för de svenska limträtillverkarna att fortsätta producera i den takt som förväntas. Kapaciteten finns och Sveriges limträltillverkare har möjlighet att producera det den svenska marknaden behöver. Nu står vi rustade och redo att öka produktionen, säger Lars Källströmer som är produktchef på Holmen Wood Products AB.

När efterfrågan stiger så kraftigt som den gjort det första halvåret av 2021 handlar mycket om att fördela produkterna rätt. Det har varit en utmaning för svenska limträleverantörer som inte riktigt hann med att öka produktionen när efterfrågan steg i taket.

Att limträ blir allt mer attraktivt tycks delvis bero på ökad kunskap om dess fördelar som bland annat dess positiva miljöegenskaper. Att andra marknader haft svårt att leverera har också bidragit till den stora efterfrågan på limträ.

- Vi upplever ett oerhört tryck från Europa i och med att många marknader inte kunnat leverera själva. Visst kan det verka som att Sverige har problem med för hög efterfrågan och något fördröjd produktion men blickar vi utomlands så har de det betydligt svårare, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration