Jan Brundin är årets Träriddare

Publicerad 2023-11-16

Riddare av Trämarknadsorden 2023 - Jan Brundin

Jan Brundin är mottagare av det prestigefulla priset Riddare av Trämarknadsorden 2023, som delas ut vid Trämarknaden i Karlstad. Han får utmärkelsen för sin gedigna träforskning om handels- och hållfasthetssortering av trävaror.

– Det är otroligt hedrande. Jag är stolt och tacksam för alla mina år inom träforskningen och det känns extra fint att få kröna det arbetet med denna utmärkelse. Det är också väldigt roligt att betydelsen av standardisering för svensk träexport lyfts på det här sättet, säger Jan Brundin, Riddare av Trämarknadsordern 2023.

Jan Brundin har rötter i norra och mellersta Norrland. I över 45 år har han varit verksam vid forskningsinstitut i Stockholm. 

– Jan Brundins stora kunskaper och brinnande intresse för handelssortering och hållfasthetssortering av trävaror har tagit honom långt bortom landets gränser. I såväl Storbritannien som USA har arbetet med provning och godkännande av svenska trävaror i enlighet med de lokala standarderna möjliggjort en ökad svensk export, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel vid branschorganisationen Svenskt Trä.

I motivering till utmärkelsen står bland annat följande:
Riddaren av Trämarknadsordern 2023 tilldelas en norrländsk fura som har ägnat hela sitt liv åt träforskningen. Personens arbete med att beskriva, mäta, sortera och standardisera egenskaper hos trävaror har i stor utsträckning lagt grunden till hur vi idag handlar med trä. I en alltmer digitaliserad värld där standardiserade egenskaper är en förutsättning för effektiv informationshantering kommer det att vara minst lika viktigt för framtiden.

Efter sin civilingenjörsexamen år 1969 från Kungliga tekniska högskolan, fick Jan Brundin ansvaret för utvecklingen av en teknik som då var obeprövad men som snabbt fick genomslag och än i dag används på nästan alla sågverk – det handlade om maskinell hållfasthetssortering av konstruktionsvirke.

Årets pristagare sitter inte bara själv på en stor kompetens utan är också generös att dela med sig. Oräkneliga är de utbildningar som Jan Brundin har utfört genom åren för vetgiriga virkessorterare.

Fortfarande verksam har årets Riddare på senare tid varit den ledande nordiska experten vid framtagandet av de nya gemensamma nordiska handelssorteringsreglerna ”Handelssortering av Trävaror”.

Om priset

Årets träriddare tillkännages enligt tradition under Trämarknaden i Karlstad, en av de främsta mötesplatserna för den svenska och internationella träindustrin. Priset har delats ut sedan 1962 och hyllar de personer som med gagnelig gärning fört branschens utveckling framåt.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration