Jerry Larsson ny ordförande för Svenskt Träs styrelse

Publicerad 2021-07-01

Foto: Torbjörn Bergkvist

Jerry Larsson, affärsområdeschef Wood på SCA Wood, blir ny ordförande för branschorganisationen Svenskt Träs styrelse. Jerry Larsson tillträder ordförandeposten i juni 2021.

– Det är en stor ära att ta över som ordförande. Svenskt Trä har ett mycket viktigt uppdrag i att sprida kunskapen om trä, bredda marknaden och öka värdet på vår svenska högkvalitativa råvara. Under det gångna året har många hittat glädje och energi i att ägna sin tid åt olika byggprojekt. Det finns en stor efterfrågan på träprodukter och här ser jag fantastiska möjligheter att sprida budskapet om träets fördelar ännu mer. Speciellt träets klimatnytta, och hur det bidrar till att minska samhällets totala klimatbelastning tycker jag är viktigt att förmedla. Jag ser fram emot att bidra till att sprida kunskapen om trä och alla dess fördelar, säger Jerry Larsson.

Jerry Larsson efterträder Jörgen Lindquist, tidigare affärsområdeschef på Södra Wood, i rollen som ordförande i Svenskt Träs styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret för vilken riktning Svenskt Trä ska leda sitt arbete.

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter organisationen fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar, och representerar svensk sågverksnäring, svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.  

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration