Jörgen Hermansson från Södra blir European Woods nya ordförande

Publicerad 2018-06-01

Vid European Woods möte i tisdags den 29 maj utsågs Jörgen Hermansson, Södra, till ny ordförande efter Jan Söderlind, branschorganisationen Svenskt Trä. European Wood är en samarbetsplattform med bas i den europeiska sågverksindustrin för påverkan av byggregler och standardisering i främst Kina och Japan. Förutom Sverige som ansvarar för koordineringen av arbetet återfinns också norsk, finsk och österrikisk sågverksindustri.

European Wood har verkat i över tio år på den kinesiska marknaden och har på ett avgörande sätt bidragit till att världens största konstruktionsmarknad har etablerat en grundläggande standard och regelsystem för trä i konstruktion.

Efter det att Kina 2015 antog en mycket proaktiv policy för ett ökat träbyggande har arbetet intensifierats. Drivkrafterna bakom Kinas krafttag var främst ett ökat fokus på klimatfrågorna och behovet av att ställa om byggindustrin mot en hållbar tillväxt. Den framgångsrika och innovativa träbyggindustrin, i de länder som står bakom European Wood, förmedlar viktig kunskap till den kinesiska marknaden för att stödja processen mot ett ökat träbyggande.

1 juni 2018 tillträder Jörgen Hermansson som ny ordförande för European Wood och både Svenskt Träs direktör Mikael Eliasson och Jörgen Hermansson, chef för Södra Building Systems, själv är förväntansfulla inför det nya samarbetet.

- Vi är mycket glada att Jörgen Hermansson accepterat att axla rollen som ordförande. Med sin djupa kunskap om trä, vår industri samt breda marknadserfarenhet kommer Jörgen Hermansson att leda European Wood i en mycket dynamisk period för träbyggandet i Kina, säger Mikael Eliasson.

- Det är med glädje och stor ödmjukhet jag tar över som ordförande för European Wood. Svensk och europeisk träindustri har en fantastisk möjlighet att positionera sig och att vara med att forma ett funktionellt och robust regelverk för trä i byggande på världens största konstruktionsmarknad, säger Jörgen Hermansson.

Ett ökat träbyggande
Svensk sågverksindustri har under de senaste fem åren byggt upp en betydande marknad för trä i det expansiva Kina. Under 2017 såldes närmare en miljon m3 vilket har positionerat Kina som den tredje största marknaden för svenska träproducenter. Med ett ökat träbyggande kommer potentialen att ytterligare öka affärsmöjligheterna för svensk träindustri och kunskapsindustrin knuten till i industriellt träbyggande.

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
Tel +46 70 564 82 01
mikael.eliasson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel +46 72 702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration