Klimatansvar förväntas vid val av förpackningar

Publicerad 2020-05-06

Bilden kan användas i samband med denna artikel. Ange fotograf Annie Anderberg.

En ny Sifoundersökning visar att fler än åtta av tio tycker att det är viktigt att svenska företag väljer förpackningsmaterial med lågt klimatavtryck. Samtidigt tror endast tre av tio att svenska företag valt förpackningsmaterial för att frakta sina egna varor med klimatet i åtanke.

- Idag gör vi konsumenter medvetna val när vi handlar på nätet eller i affären. Varornas förpackning och klimatavtryck är viktiga för oss och vi förväntar oss att företagen tänker likadant, säger AnnCharlotte Wigert som är projektledare för förpackning på branschorganisationen Svenskt Trä.

En Sifoundersökning visar att en majoritet tycker att det är viktigt att svenska företag tar sitt klimatansvar när de kommer till val av förpackningsmaterial. Endast omkring en av tio tycker att det inte är särskilt viktigt eller inte alls viktigt. Ett övervägande antal personer har dock lågt förtroende för de svenska företagen och tror inte att företagen aktivt tar beslut om förpackningsmaterial för att frakta sina varor. Över hälften av de tillfrågade tror att företagen i liten utsträckning väljer förpackningsmaterial med klimatet i åtanke.

- Många företag har bytt ut engångsplasten mot andra material till följd av nya lagstiftningar men de finns fler klimatbesparingar att göra, inte minst när det kommer till förpackningsmaterial för att frakta de egna varorna. En lastpall i trä är betydligt bättre ur miljösynpunkt än en lastpall i plast, säger AnnCharlotte Wigert.

- I ett väl fungerande system som Retursystem Byggpall kontrolleras pallen efter varje användning och repareras vid behov. Den får därför en mycket lång livslängd. Vid beräkning av olika lastpallars klimatpåverkan måste man därför ta hänsyn till den totala livslängden, säger Nils Storhagen som är grundare av Returlogistik.

En studie från IVL Svenska Miljöinstitutet visar att en EUR-pall i trä ger lägre klimatpåverkan än en plastpall framtagen för samma ändamål. Fördelarna med förpackningar i trä är många. Förutom att skogen är vår förnybara resurs och inte tar slut så är trä även ett av de starkaste materialen i förhållande till sin egen vikt. Det gör att det går bygga både stora och små förpackningar med hög kvalitet och teknisk hållbarhet. Tillverkningen är dessutom resurssnål eftersom energi- och vattenåtgången är låg. Träförpackningar bidrar också till att skogsråvaran används effektivt eftersom de delvis tillverkas av material som blir över vid annan tillverkning.

Om undersökningen
1320 personer har under perioden 9 – 14 april svarat på frågor som Kantar Sifo ställt på uppdrag av Svenskt Trä. Respondenterna motsvarar ett riksrepresentativt urval från Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel. Andelarna som nämns är en sammanslagning av de positiva respektive negativa andelarna.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Bilder

  • Bilden kan användas i samband med denna artikel. Ange fotograf Annie Anderberg.

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration