Kullabergs vingård nominerat till Träpriset 2024

Publicerad 2024-02-16

Kullabergs vingård är nominerat till Träpriset 2024

Kullabergs vingård i Skåne är en av kandidaterna i den prestigefulla arkitekturtävlingen Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar vår samtid. Kullabergs vingård nomineras för sin högkvalitativa arkitektur med koppling till både framtid och historia.

– Vi känner oss så glada, stolta och hedrade att Kullabergs Vingård blivit nominerad till Träpriset. Särskilt som vi vet att konkurrensen har varit tuff och att det med ökad miljömedvetenhet hos både arkitekter och byggherrar byggts mycket fin träarkitektur de senaste åren, säger Paulina Berglund, ansvarig arkitekt vid Berglund Arkitekter.

Kullabergs vingård ligger på Kullahalvön i Skåne och är ett av de första nominerade bidragen till Träpriset 2024 som offentliggörs. De nybyggda delarna på gården, maskinhallen och vineriet stod färdiga lagom till skörden 2022. Byggnaderna är till största delen byggda av KL-trä (korslaminerat trä) och limträ.

Att bygga i trä var ett självklart val. Trä är vackert och robust, det åldras med värdighet, det ger en bra arbetsmiljö och inte minst, det går hand i hand med vingårdens arbete med hållbarhet både i fält och i produktion, säger Paulina Berglund.

Svenskt Trä har delat ut Träpriset sedan 1967. I år är det första gången som alla som vill har möjlighet att följa resan genom Sverige, när juryn besöker ett 40-tal träbyggnader där de slutligen enas om vilka 12 som ska bli nominerade. Av juryns fyra medlemmar är tre arkitekter; Camilla Schlyter, Thomas Sandell och Rahel Belatchew. Den fjärde medlemmen är Mark Isitt, arkitekturkritiker, journalist och också känd från TV4-serien Grand Designs. I juryarbetet deltog även Björn Johansson som är trä-expert och byggnadsingenjör på Bjerking.

I år sänds hela processen – från juryns diskussioner till att 12 byggnader väljs ut - i ett TV-format i sex delar. Det sista avsnittet visas den 21 mars och är en direktsänd gala där vinnaren offentliggörs. Hela serien om Träpriset 2024 visas på Svenskt Träs YouTube-kanal och på Svenskt Träs hemsida via Trapriset.se

Så här lyder juryns motivering för Kullabergs vingård: 
Vinmakaren som visar oss runt på anläggningen meddelar att förutsättningarna för att odla vin på Kullaberg är idealiska. Det förklarar den seriösa satsningen på ett svenskt kvalitetsvin och visar sig inte minst i de produktionsbyggnader i trä som uppförts. En traditionell byggnadstypologi, den kringbyggda gården har skickligt infogats i landskapet. Kopplingen till befintligt bostadshus känns självklar. En högkvalitativ byggnation som signalerar framtid med en tydlig igenkännbar koppling till vår bebyggelsehistoria.

Bilder

  • Kullabergs vingård är nominerat till Träpriset 2024

    Ladda ned bild

  • Kullabergs vingård är nominerat till Träpriset 2024

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration