Miljövarudeklaration för sågade trävaror visar materialets miljömässiga fördelar

Publicerad 2021-04-27

Foto: David Valldeby

Branschorganisationen Svenskt Trä har tagit fram en miljövarudeklaration (Environmental Product Declaration, EPD) för sågade trävaror baserat på data från 44 medlemsföretag. Miljövarudeklarationer är en förutsättning för att kunna räkna ut en byggnads klimatpåverkan, vilket redan 2022 blir ett krav från Boverket.

- En EPD innehåller data som beskriver de koldioxidutsläpp, CO2, per mängd byggnadsmaterial en produkt ger. Tillsammans med våra medlemsföretag har vi nu fått fram värden som är representativa för sågverksnäringen. Vi har mätt samtliga koldioxidutsläpp från det att ett träd skördas i skogen, till det att sågverket får fram en färdig sågad trävara, sedan har vi tagit fram ett medelvärde för detta. EPDn för sågade trävaror ger ett betydligt bättre värde än om man skulle använda generiska data, säger Patrice Godonou som är senior konstruktör på Svenskt Trä.

Med data från 44 medlemsföretag, som står för över 58 procent av Sveriges sågverksproduktion, har Svenskt Trä tagit fram en EPD för sågade trävaror som är representativ för svensk sågad trävara. EPDn är en uppdatering av en äldre EPD, baserad på senaste standarderna ISO 14025 och SS-EN 15804:2012+A2:2019. En EPD anger ekvivalent koldioxidutsläppen per mängden byggnadsmaterial (kg CO2e /kg) och beskriver den klimatpåverkan en färdig sågad trävara har.

- Från och med 1 januari 2022 kräver Boverket att alla nya byggnader ska kunna klimatdeklareras. Det innebär att vi innan uppförandet ska kunna informera om vilken klimatpåverkan en byggnad har baserat på materialval i bärande stomme, klimatskärmen och innerväggar, säger Patrice Godonou

För att kunna ta fram en klimatdeklaration utgår man från den information som en EPD ger. En EPD i sin tur tas fram med hjälp av livscykelanalyser, LCA, och produktspecifika regler (Product Category Rules, PCR). Det pågående byggnadsprojektet Cederhusen i Hagastaden i Stockholm visar hur det kan gå till i praktiken när man använder sig av LCA och EPD för att kunna räkna ut en byggnads klimatpåverkan. I samband med uppförandet inleddes ett samverkansprojekt med olika aktörer inom byggprocessen för att hitta möjligheter att minska klimatpåverkan ytterligare. Man jämförde till exempel data från fyra leverantörer av trästomme och genom att välja den leverantör med mest energisnål produktion och leverans kunde man halvera byggnadens klimatpåverkan. Det innebar en besparing på 500 ton koldioxidekvivalenter.

- Trä är ett förnybart byggmaterial och materialets miljömässiga fördelar är stora. Det är avgörande för träbranschen att genom EPDer rättvist kunna bekräfta detta, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution för Svenskt Trä.

En del företag har kunnat ta fram produktspecifika EPDer som kan visa på ett företags specifika miljöpåverkan. Till 2027 kommer Boverket kräva att alla företag tagit fram produktspecifika miljövarudeklarationer.

En sammanfattning av EPDn finns i Boverkets databas under kategorin trävaror och sågad vara. En EPD för hyvlade trävaror tas också fram och förväntas vara färdigställd till sommaren.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration