Montera rätt - då håller trallen längre

Publicerad 2021-04-15

Foto: Örjan Karlsson, bilden får användas i samband med artikeln

Felaktig montering av trall kan leda till en rad bekymmer. Trasiga infästningar och förkortad livslängd är två av dem. Branschorganisationen Svenskt Trä har därför, tillsammans med leverantörer av infästning och trall, tagit fram uppdaterade monteringsanvisningar inför vårens trallbyggen.

Så snart våren smyger sig på är det många som börjar längta efter att inreda uteplatsen. Vi ser framemot att grilla tillsammans med vänner och familj, eller ta en kopp kaffe i morgonsolen. En del anlitar hantverkare och många gör det själva.

- Ingen vill slå hål på drömmen om den perfekta trallen med onödigt extraarbete. Det kan verka som en relativt enkel sak för den händige, men vi ser att det även bland yrkesverksamma hantverkare ofta förekommer felaktigheter när trall ska monteras, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Felaktig montering av trall kan orsaka både fuktrelaterade skador, sprickbildning och trasiga infästningar. Därför har Svenskt Trä, tillsammans med leverantörer av infästning och trall, tagit fram broschyren Montering av trall som innehåller tydliga anvisningar för att undvika framtida problem. Väsentliga delar av monteringsanvisningarna har även införts i AMA Hus 21 under kapitel M.

Ett vanligt misstag är att trallbrädorna monteras utan springa, det vill säga helt utan avstånd. Eftersom det är svårt att veta hur mycket trallbrädorna torkat innan de ska monteras krävs ett minsta kant-till-kant-avstånd enligt den tabell som finns i Svenskt Träs monteringsanvisningar.

- Efter montering kommer din trall att fortsätta krympa och svälla beroende på vädret och omgivningens luftfuktighet. Det är otroligt viktigt att brädorna får utrymme att göra det. Efter långa regn- och blötsnöperioder sväller träet, och finns det då inte plats för vätskan att rinna undan kan det skapa fuktproblem. Infästningar riskerar också att gå sönder när trallbrädorna inte kan krympa och svälla ordentligt, säger Johan Fröbel.

Andra rekommendationer är att skydda ändträet. Det görs bäst genom att montera en spikregel på vardera sidan om golvbjälken eller markregeln vid stumskarvar. På så sätt minskas risken för sprickbildning i ändträet då infästningarna flyttas en bit från änden. För att få ännu bättre beständighet på altankonstruktionen kan grundisoleringspapp placeras ovanpå altangolvbjälkarna eller markreglarna. Detta minimerar tiden med vatten mellan kontaktytorna och avrinningen blir bättre.

Broschyren som heter Montering av trall finns att hämta i bygghandeln och går att ladda ned utan kostnad på byggbeskrivningar.se/trall. På hemsidan finns också tydliga instruktionsfilmer att följa.

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration