Nodi i Göteborg nomineras till Träpriset 2024

Publicerad 2024-03-08

Kontorshuset Nodi i Göteborg är ett av de nominerade bidragen till Träpriset 2024

Nodi, som ligger i stadsdelen Nya Hovås i Göteborg, är en av de utvalda kandidaterna i 2024 års upplaga av den prestigefulla arkitekturtävlingen Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar den tid vi lever i. Nodi är för Nya Hovås en identitetsskapande byggnad med en tydlig siluett som utmärker sig genom att den blir större och större för varje våning.

– Det betyder jättemycket att bli nominerade i Träpriset 2024. Det är en bekräftelse på ett väl utfört arbete och alla som varit involverade i projektet kan vara väldigt stolta över den här prestigefulla nomineringen, säger arkitekten Joakim Hansson på White Arkitekter.

Ordet Nodi betyder nav och byggnaden utgör ett nav i Nya Hovås, i de södra delarna av Göteborg. Nodi, som består av fem våningar, utmärker sig med sin tydliga träkaraktär, både interiört och exteriört. 

– Vi valde att bygga Nodi i trä av många anledningar. Hållbarhetsaspekten och träets förmåga att skapa friska och sunda arbets- och boendemiljöer var en viktig orsak. Tillsammans med vår beställare såg vi också projektet som en chans att utöka våra kunskaper i att bygga storskaligt i trä, något som resulterat i värdefulla erfarenheter att använda i framtida projekt, fortsätter Joakim Hansson.

Svenskt Trä har delat ut Träpriset sedan 1967. I år är det första gången som alla som vill har möjlighet att följa resan genom Sverige, när juryn besöker ett 40-tal träbyggnader där de slutligen enas om vilka 12 som ska bli nominerade. Av juryns fyra medlemmar är tre arkitekter; Camilla Schlyter, Thomas Sandell och Rahel Belatchew. Den fjärde medlemmen är Mark Isitt, arkitekturkritiker, journalist och också känd från TV4-serien Grand Designs. I juryarbetet deltog även Björn Johansson som är trä-expert och byggnadsingenjör på Bjerking.

I år sänds hela processen – från juryns diskussioner till att 12 byggnader väljs ut - i ett TV-format i sex delar. Det sista avsnittet visas den 21 mars och är en direktsänd gala där vinnaren offentliggörs. Hela serien om Träpriset 2024 visas på Svenskt Träs YouTube-kanal och på Svenskt Träs hemsida via Trapriset.se

Så här lyder juryns motivering för Nodi:

Byggnaden är en uppvisning i hur en rationell och flexibel kontorsbyggnad kan vara både robust och elegant. Den synliga trästommen tillsammans med våningarnas utkragningar skapar karaktär och ger platsen identitet. Byggnadens karaktäristiska silhuett tecknar sig redan på avstånd. Den högresta bottenvåningen bjuder in besökaren och bidrar till att skapa en levande plats. Interiört är materialval och färgskala begränsad för att inte ta fokus från helheten. Placeringen av installationer är väl genomtänkt och de får den underordnande plats de ska ha i en interiör. Ett extra plus för det snygga skyltsystemet.

Bilder

  • Kontorshuset Nodi i Göteborg är ett av de nominerade bidragen till Träpriset 2024

    Ladda ned bild

  • Kontorshuset Nodi i Göteborg är ett av de nominerade bidragen till Träpriset 2024

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration