Ny handbok om stabilisering av takkonstruktioner

Publicerad 2021-06-02

Nu lanserar branschorganisationerna Svenskt Trä och Svenska Takstolsföreningen publikationen Takstolshandbok – Stabilisering av takkonstruktioner. Handboken ska hjälpa konstruktörer och projektörer att dimensionera och projektera takkonstruktioner med takstolar av trä.

- Takstolar är idag en långt utvecklad produkt som möjliggör stora och fria spännvidder. Det är viktigt att takstolar stabiliseras på rätt sätt annars riskerar byggnaden att rasa när den utsätts för exempelvis stora vind- eller snölaster. Takstolshandboken blir ett efterlängtat tillskott bland Svenskt Träs publikationer och ett bra hjälpmedel för både konstruktörer, projektörer, lärare och studenter, säger Petter Werner som är konstruktör på Svenskt Trä.

Intresset för träbyggande ökar ständigt och i Sverige har vi en lång tradition av att industriellt tillverka takstolar av trä. I Sverige produceras årligen 600 000 – 700 000 takstolar industriellt som används till allt från små- och flervåningshus, till hall-, lantbruks- och kontorsbyggnader.

Nu lanserar därför Svenskt Trä och Svenska Takstolsföreningen, STAK, en efterlängtad publikation som ska fungera som hjälpmedel för aktörer inom träbyggandet. Takstolshandboken, som är ett resultat av ett samarbete mellan Svenskt Trä och Svenska Takstolsföreningen, STAK, innehåller information om utformning av olika typer av takstolar och ger vägledning för stabilisering av takstolar. Handboken kommer också att tydliggöra för byggentreprenören som monterar takstolar. - Att ta fram en handbok om stabilisering av takstolar har länge varit ett mål för Svenska Takstolsföreningen och tack vare ett nära samarbete med Svenskt Trä är detta nu en verklighet. Takstolshandboken kommer fylla en viktig funktion för vår bransch och den blir ett perfekt tillskott till våra konstruktörsutbildningar, berättar Stefan Nilsson som är ordförande för Svenska Takstolsföreningen.

Takstolshandboken är skriven av Anders Gustafsson på RISE, Research Institute of Sweden, och riktar sig huvudsakligen till konstruktörer och projektörer men även studenter, byggentreprenörer och andra aktörer inom byggprocessen.

Takstolshandboken finns att ladda ned som pdf här eller att beställa i Svenskt Träs webbshop här

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration