Ny ordförande i CEI-Bois

Publicerad 2016-01-14

Vid CEI-Bois generalförsamling den 13 januari i Bryssel valdes Anders Ek, President SCA Timber Supply, till ny ordförande efter Marc Michielsen som lämnar ordförandeskapet efter två år. Anders Ek är sedan tidigare medlem i CEI-Bois styrelse.

CEI-Bois är inne i en dynamisk fas där den Europeiska agendan pekar på vikten av hållbar utveckling, men också på ett stort behov av byggande varvid den trämekaniska industrin är rätt positionerad. Industrin bidrar till att både lösa urbaniseringens utmaningar i form av ökat byggande, liksom att medverka till att utveckla regional ekonomi. CEI-Bois har därför en avgörande roll i att driva den trämekniska industrins frågor och positionera industrin ännu starkare i det politiska beslutsfattandet.

Anders Ek har en lång erfarenhet från den trämekaniska industrin och ett stort kontaktnät, vilket är värdefullt för det nya uppdraget. Han har under sin karriär målmedvetet arbetat med att utveckla trävärdekedjan och att positionera trä inom viktiga marknadssegment.

- Vi är mycket glada att Anders Ek accepterat ordföranderollen i CEI-Bois. Anders mandat vilar på ett stort förtroende som han åtnjuter från CEI-Bois medlemmar. Han är rätt person att driva arbetet med att proaktivt positionera vår industri i en krävande, men intressant, utveckling för trä och träanvändning, säger Mikael Eliasson direktör på Svenskt Trä.

CEI-Bois är den trämekaniska industrins gemensamma lobbyorganisation i Bryssel och representerar direkt och indirekt ca 300 000 företag runt Europa.

Läs mer om CEI-Bois

Bild Marc Michielsen och Anders Ek

Kontaktperson:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä
Tel: 08-762 72 01 
mikael.eliasson@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig Svenskt Trä
Tel: 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration