Ny publikation definierar kvalitet och regler för sågade trävaror i Europa

Publicerad 2016-12-08

De svenska sågverken tillverkar drygt 18 miljoner kubikmeter varje år, varav cirka 70 procent exporteras. För att möta behovet av regler kring handelssortering av sågade trävaror i Europa så lanserar branschorganisationen Svenskt Trä publikationen ”Grading of sawn timber in Europe according to EN 1611-1”.

Sedan mitten av 1980-talet har den nordiska sågverksindustrin varit engagerad i det europeiska harmoniserings- och standardiseringsarbetet. Arbetet har bedrivits i kommittéer inom det europeiska standardiseringsorganet CEN, Comité Européen de Normalisation. Målsättningen har varit att utveckla normer som redovisar träets egenskaper och tillämpningsmöjligheter inom olika områden baserat på ett objektivt och vetenskapligt underlag.

För sågade trävaror av alla sortiment är handelssorteringsreglerna av grundläggande betydelse.  Standarden EN 1611-1 som fastställdes 2000 behandlar handelssorteringen för furu och gran i ett europeiskt perspektiv.

- En viktig fråga för oss i det europeiska harmoniserings- och standardiseringsarbetet är att skapa en förståelse för de särskilda egenheter som är utmärkande för den nordiska produktionstekniken, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä.

Som en del i harmoniserings- och standardiseringsarbetet lanserade Svenskt Trä tidigare i år publikationen ”Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1”. Publikationen behandlar definitioner av kvalitet och regler för sågade trävaror.

Nu har Svenskt Trä översatt den svenska publikationen ”Handelssortering av sågade trävaror i Europa enligt SS-EN 1611-1” till engelska och den har fått titeln ”Grading of sawn timber in Europe according to EN 1611-1”.

- Svenskt Trä har i uppdrag att beskriva träprodukter på ett enkelt och tydligt sätt på de marknader där våra medlemmar säljer trävaror. Eftersom cirka 70 procent av tillverkningen av sågade trävaror exporteras kan ”Grading of sawn timber in Europe according to EN 1611-1” ge både säljare och köpare ett bra stöd på de europeiska marknaderna, säger Mikael Eliasson, direktör på Svenskt Trä.

För frågor kontakta:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä 
Tel 0702-89 79 68
johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration