Ny webbutbildning säkerställer gedigen träkunskap

Publicerad 2016-11-16

Sverige bygger som aldrig förr och trä är ett av våra viktigaste byggmaterial. För att möta det ökade behovet av träkunskap har branschorganisationen Svenskt Trä tillsammans med Byggmaterialhandlarna utvecklat en ny webbutbildning i träkunskap. 

Webbutbildningen är kostnadsfri och täcker in allt från träets egenskaper, sortiment, hantering och lagring till förbandstyper och hållbart byggande.

- Syftet med webbutbildning är att säkerställa ett högt träkunnande hos bygg- och trävaruhandeln. Kunden kan med trygghet köpa sina trävaror och vara säker på att få all nödvändig information. Träutbildningen är även utmärkt för elever som går byggprogram på gymnasienivå eller personer som är allmänt intresserade av att lära sig mer om trä- och träbyggande, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä.

Webbutbildningen är framtagen av Svenskt Trä tillsammans med Byggmaterialhandlarna.

- Det är viktigt att byggmaterialhandeln kan möta sina kunder med stor kunskap om de varor vi tillhandahåller. Trä är vårt dominerande varuområde och kompetensen extremt viktig. Vi är därför mycket nöjda att kunna vara med och introducera en modern utbildning som också är resurseffektiv, säger Ulf S. Gustafsson, VD för Byggmaterialhandlarna.

Utbildare är Tore Hansson som undervisat på bland annat KTH, bedrivit forskning och skrivit ett flertal böcker och fackartiklar i ämnet.

- Tore Hansson har mångårig erfarenhet av konstruktion och av materialet trä. Webbutbildningen är ett perfekt sätt att höja träkunskapen hos till exempel ny- eller helganställda i bygg- och trävaruhandeln, resonerar Johan Fröbel.

Webbutbildningen är baserad på Svenskt Träs publikationer Att välja trä, Hantera virket rätt, Lathunden, Hantera limträ rätt, Drift och underhåll av limträ och Limträ PocketGuide. Samtliga publikationer finns tillgängliga på Svenskt Träs lärportal. Webbutbildningen består av 12 delmoment, tar cirka två timmar att genomföra och avslutas med ett prov. Samtliga deltagare får ett diplom efter godkänt resultat. Kursen motsvarar en dags lärarledd utbildning. Webbutbildningen är en del av Svenskt Träs satsning inom kunskapsspridning kring trä och träbyggande. För mer fördjupad träkunskap erbjuder Svenskt Trä och Byggmaterialhandlarna kursen Certifierad Träexpert, som är en tvådagarskurs.

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 0702-89 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration