Nytt försäljnings- och produktionsrekord för svensk limträindustri!

Publicerad 2020-02-03

Moelven, Bandyhall Nässjö. Foto: Sören Håkanlind.

Under 2019 ökade försäljningen och produktionen av svenskt limträ till nya rekordnivåer. Det är inte bara positivt för limträtillverkarna. Toppnoteringen är också ett tecken på ökad miljömedvetenhet och att omställningen till ett mer hållbart byggande börjar ta fart.

2019 blev ett rekordår för svensk limträindustri. Den totala mängden limträ som levererades från svenska limträtillverkare ökade med över 4 procent mellan 2018 och 2019. Uppsvinget tyder på att limträ är ett material som ligger rätt i tiden. En av anledningarna är att svenska limträtillverkare har arbetat fram effektiva byggsystem som underlättar både i projekterings- och byggnationsfasen.  

Lars Källströmer, försäljningschef Byggprodukter på Martinson Group AB, säger att ett större fokus på hållbarhetsfrågor också spelat stor roll.

– Miljödebatten gynnar träindustrin. Till exempel har fler kommuner och andra offentliga aktörer börjat efterfråga hållbart byggande på ett sätt som de inte gjort tidigare. Det har gett oss tillfälle att påvisa fördelarna med limträ.

Thomas Kling, produktspecialist på limträ inom Setra Group AB, menar att limträindustrins egna informations- och utbildningsinsatser har gett resultat.

– Vi har lyssnat på byggbranschen och lyckats möta deras krav. Genom branschorganisationen Svenskt Trä har vi arbetat fram utbildningsmaterial och verktyg som underlättar för beställare och köpare av limträ. 

Högre siffror för både projekt- och lagerbalk
När produktions- och försäljningssiffrorna för 2019 bryts ner, går det att se att både projektbalk till större byggnadsprojekt och lagerbalk som säljs i bygghandeln, har ökat. Projektbalk står traditionellt för den större andelen av den totala volymen limträ och gick upp med 3,49 procentenheter under året.

Lagerbalk tog dock ett ännu större skutt uppåt och ökade med 5 procent. En anledning tros vara att 2019 generellt sett var ett bra år för bygghandeln men också att lagerbalk har gjorts mer tillgänglig för mindre byggentreprenörer och konsumenter.

– Tidigare var kunderna tvungna att vänta några dagar om de ville ha lagerbalk men det har förändrats i och med att vi fått ut ett relevant sortiment som bygghandlarna kan ha på hyllorna, berättar Lars Källströmer. 

Nytt år, nya möjligheter
Det finns tecken som tyder på att även 2020 kommer att bli ett bra år för svenskt limträ. Viljan att bygga mer hållbart är stark, och när faktorer som tidsåtgång och ekonomi tas med i beräkningarna blir limträ ett konstruktions- och designalternativ som antagligen kommer att locka ännu fler.

– Försäljningen och produktionen har ökat stadigt de senaste åren och mycket talar för att 2020 blir ytterligare ett positivt år, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

– Det enda orosmoln just nu skulle kunna vara en eventuellt vikande konjunktur. Men det är inget som oroar Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Även om det ekonomiska tillståndet skulle förändras står vi stadigt tack vare miljödebatten. Vissheten om att vi måste arbeta mot ett mer hållbart samhälle förstärks hos alla, det går åt rätt håll. Dessutom vet vi i limträbranschen hur man bygger mer miljösmart, nu gäller det bara att få ut den kunskapen till fler människor.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration