Nytt leveransrekord för lagerbalk

Publicerad 2021-05-11

Den gröna byggtrenden håller i sig vilket gör att framtiden för limträ fortsätter att se ljus ut. Efterfrågan är högre än någonsin och allt fler limträbalkar och limträpelare säljs numera via bygghandeln som insett vikten av att ha rätt produkter i lager. April 2021 blev en rekordmånad för lagerbalk sedan mätningarna startade 1997 och försäljningen visade en ökning med drygt 26 procent jämfört med föregående år.

- Under de senaste åren har vi limträproducenter gjort limträ mer tillgängligt, bland annat genom att förkorta våra ledtider men också genom att säkerställa att byggmaterialhandeln lagerhåller rätt limträprodukter. Vår målsättning är att de ska stå redo för byggsäsongen som i år dragit igång tidigare än vanligt, säger Lars Källströmer produktchef för byggprodukter på Holmen Wood Products.

2020 blev ett starkt år för de konsumentinitierade renoveringarna av bostäder. Enligt Prognosinstitutet uppgick tillväxten till 7 procent och bygg- och renoveringstrenden ser ut att fortsätta även under 2021. Det beror främst på att svenska hushåll har kunnat stärka sina hushållskassor till följd av inställda resor och nöjen vilket ökat konsumtionsutrymmet. Mer tid på hemmaplan har spätt på den pågående renoveringsivern vilket också gett utslag på limträförsäljningen. Under 2020 ökade den totala försäljningen av limträ med cirka 5 procent jämfört med 2019, försäljningen av projektbalk, som säljs till stora byggen, minskade med 2 procent och lagerbalk, som säljs via bygghandeln, ökade med över 15 procent.

- Tittar vi på försäljningen i april så har vi aldrig sett något liknande, och det är främst lagerbalken som efterfrågas. Den gröna trenden ligger bakom ökningen, men också det faktum att vi nått ut med att limträ är ett väldigt bra och lätthanterligt konstruktionsmaterial. Till detta kan vi lägga pandemin då många bygger och renoverar mer hemma, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Byggmaterialhandeln har uppmärksammat det ökade intresset för limträ och vill naturligtvis kunna möta kundernas efterfrågan genom att ha rätt limträprodukter i lager.

- I dag är man inte längre rädd för att lagerhålla limträ. Man vet att om det finns ett antal dimensioner tillgängligt på hyllan, då kommer man helt klart att sälja det, säger Thomas Kling produktspecialist limträ på Setra Trävaror AB.

Branschorganisationen Svenskt Trä och landets limträproducenter har bedrivit ett långsiktigt arbete med att öka kännedomen om limträ och träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter. Byggbeskrivningar, inspirationsbroschyrer och limträhandböcker samt digitala dimensioneringsverktyg i kombination med en stark närvaro i sociala medier, har bidragit till att intresset ökat.

- De senaste fem åren har limträleveranserna ökat med 37 procent. Det visar att konsumenterna insett att limträ kan användas till så mycket mer än bara bärande konstruktioner. Det är ett material som är mer formstabilt än vanligt konstruktionsvirke, estetiskt tilltalande och med en väldigt fin precision, säger Johan Fröbel, chef för teknik och handel på Svenskt Trä.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration