Överdriven oro för fukt och trä i Skandinavien

Publicerad 2018-05-03

Limträ klarar fukt lika bra som andra byggmaterial, allt annat är myter baserade på okunskap. Egentligen handlar det bara om att ha koll på grundläggande 1700-tals fysik, menar Per Karnehed, civilingenjör och diplomerad fuktsakkunnig. − Det behövs ännu mer information och kunskapsspridning på det här området, konstaterar Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

I de skandinaviska länderna är limträ och fukt en vanlig fråga, och branschen lägger mycket tid, kraft och pengar på att prata om väderskydd, tänka på väderskydd och utveckla väderskydd. Nere i Europa är synen annorlunda och ofta väcker den skandinaviska upptagenheten vid frågan stor förvåning.

− Där är inställningen att det egentligen inte spelar så stor roll om träkonstruktionen blir fuktig, bara den får chans att torka ut. Faktum är att limträ klarar fukt lika bra som andra konstruktions-material. Egentligen borde det här vara en icke-fråga, säger Per Karnehed som driver Karnehed Design & Construction AB.

Krävs kunskapsspridning och systemlösningar
Per Karnehed menar att det egentligen bara handlar om att ha koll på grundläggande 1700-tals fysik och veta lite om sambandet mellan relativ luftfuktighet, RF, temperaturer och mikrobiell påväxt. Utan att gå in allt för mycket på detaljer, konstaterar han att det största misstaget ofta är att täcka in träet, eftersom risken då är att det bildas kondens.

− I andra delar av Europa vet man detta och det som fungerat bra där i många år fungerar naturligtvis utmärkt också i Sverige, säger han.

Per Karnehed menar därför att oron över trä och fukt är en myt som mest bygger på tradition och okunskap i byggbranschen. Han efterlyser ännu mer kunskapsspridning och fler gemensamma standarder och systemlösningar.

− Limträtillverkarna har ingen anledning att rygga för den här frågan, istället borde de kliva fram och leverera fakta.

Gott om goda exempel
Per Karnehed ger ett exempel från ett aktuellt projekt som han varit engagerad i, Valla Berså i Linköping.

− När Lindsténs Fastigheter AB skulle bygga en av stadens mest hållbara, miljöriktiga och fina byggnader ville man bygga med limträ i kombination med KL-trä, korslimmat trä. Därför att det var det naturliga valet.

Utmaningarna var två. Dels att byggaren Åhlin & Ekeroth Byggnads AB inte hade tidigare erfarenhet av att bygga i trä, dels byggnadens cirkelform som gör den extra utsatt.

− Jag var på plats och visade konkret hur man kan göra. Allt har gått bra och byggföretaget siktar nu på att fortsätta med mer trä i konstruktionerna även i kommande projekt, säger Per Karnehed.

Johan Fröbel bekräftar det Per Karnehed säger. Myten om riskerna med fukt och limträkonstruktioner lever fortfarande kvar hos många, trots att det finns massor av motbevis, så vi fortsätter att jobba aktivt med att sprida kunskap om den här frågan, säger han.

− Vi slutför nu produktionen av Limträhandbok Del 4. Den handlar om planering och montage av limträkonstruktioner där ett av kapitlen handlar om fukt och montage. Den nya handboken levereras i början av juni, berättar Johan Fröbel.

Pressbilder

För mer kunskap om limträ:
Ett tips för den som vill lära mer om möjligheterna med trä är att läsa nya Limträhandbok Del 1-3 som Svenskt Trä gett ut. Ett annat är att hålla utkik efter de välbesökta kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa tillfälle är 13 november på Hotel Rival i Stockholm.

Om limträ – http://www.svenskttra.se/om-tra/om-limtra/

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration