Pressinbjudan: Ingenjörsmässigt byggande i trä

Publicerad 2017-05-18

I dagens byggsverige gör många aktörer sitt allra bästa för att minska klimatpåverkan i både byggprocessen och användningsfasen för bostäder såväl som yrkesbyggnader och infrastrukturprojekt. Vägen mot ett 100 % biobaserat samhälle är lång, men genom strategiska beslut och målmedvetet arbete tror vi att det är möjligt att nå.

Som dagens enda förnybara byggmaterial kan trä vara snabbspåret till lägre klimatpåverkan och ett mer rationellt byggande, särskilt genom utveckling av nya produkter och systemlösningar.

Korslimmat trä, KL-trä, är en tydlig ”game-changer” när det kommer till synen på en byggnads klimatpåverkan och effektiviteten i byggandet. KL-trä lämpar sig extra väl för storskaligt byggande och är inte låst till något enskilt byggsystem vilket lämnar många möjligheter till föreskrivande led.

Ett nytt material kräver ny kunskap – Svenskt Trä har därför tagit fram ett seminarieprogram med framstående föredragshållare inom prioriterade områden för byggande i KL-trä.

Ett fullsatt Hotel Rival gör Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä – tema KL-trä till ett av byggsveriges största seminarium 2017. Seminariet är ett forum för tekniska frågor kring byggande i trä och fler än 600 byggherrar, entreprenörer, arkitekter, konstruktörer, projektörer, studenter och materialleverantörer har redan anmält sig. Missa inte chansen att delta under seminariet den 23 maj i Stockholm.

Seminarieprogram 

Anmälan: maila till christina.brandin.englund@svenskttra.se om meddela om du vill delta.

Film om seminariet Ingenjörsmässigt byggande i trä 

Datum: tisdagen den 23 maj 
Plats: Hotel Rival, Stockholm
Tid: 09:00 - 17:00

För mer information: 
Johan Larsson, projektledare, Svenskt Trä 
Tel 08-762 79 11
johan.larsson@svenskttra.se

Presskontakt: 
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä 
Tel 072-702 79 65 
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration