Publikationen Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 uppdaterad till EKS 10

Publicerad 2016-12-07

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 ges nu ut i en ny utgåva, 2:2016. Den nya utgåvan är uppdaterad till EKS 10 (BFS 2015:6) som blir tvingande från årsskiftet. Böckerna används på universitet och högskolor som läromedel, men även bland många yrkesverksamma byggkonsulter som projekterar bärande träkonstruktioner. 

Böckerna har ursprungligen tagits fram för att underlätta undervisningen på de högsta nivåerna i utbildningen av konstruktörer vid landets lärosäten och de bygger på Eurokoderna och de svenska tillämpningsreglerna EKS. Åtgången av den första utgåvan har varit klart över förväntan, vilket är ett glädjande tecken på att intresset för träkonstruktion är på frammarsch, säger Eric Borgström, konstruktör på Svenskt Trä.

– Med dessa tre böcker tillsammans med Limträhandbok Del 1-3, som Svenskt Trä lanserade i våras, och KL-trähandbok som vi nu arbetar med, får projektören mycket bra hjälpmedel till förfogande i sitt skapande av stora och hållbara träkonstruktioner, menar Eric Borgström. 

De olika delarna i Dimensionering av träkonstruktioner innehåller grundläggande kunskap om trä som byggmaterial och projektering av träkonstruktioner, regler och formler samt dimensioneringsexempel. Samtidigt innebär de tre böckerna tillsammans att man kan finna teoretisk kunskap i Del 1 och tillämpa regler och formler från Del 2 i beräkningar i Del 3. Hänvisningar finns mellan de olika delarna för att öka kopplingen mellan teoretisk kunskap, regler och tillämpningar. I slutet av varje del finns också en symbolförteckning med förklaringar.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 2:2016 finns även digitalt i engelsk språkversion och heter då Design of timber structures Volume 1-3 edition 2:2016. Böckerna kommer liksom tidigare att säljas både i paket, som omfattar alla tre delar i respektive språkversion, samt som enskilda exemplar.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 2:2016:

  • Del 1, Projektering av träkonstruktioner
  • Del 2, Regler och formler enligt Eurokod 5
  • Del 3, Dimensioneringsexempel

Design of timber structures Volume 1-3 edition 2:2016:

  • Volume 1, Structural aspects of timber construction
  • Volume 2, Rules and formulas according to Eurocode 5
  • Volume 3, Examples

Mer information om Dimensionering av träkonstruktioner finns här.

Högupplöst bild

För frågor kontakta:
Eric Borgström, konstruktör, Svenskt Trä
08-762 72 03, eric.borgstrom@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration