”Rationella koncept- och systemlösningar ökar limträförsäljningen”

Publicerad 2019-07-04

Limträbranschen fortsätter att öka, trots minskat byggande. Första halvåret 2019 visar en tydlig försäljningsökning jämfört med året innan. − Våra kunskapssatsningar och limträtillverkarnas utveckling av rationella koncept- och systemlösningar ger resultat, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Den totala försäljningen av limträbalk och limträpelare ökade med cirka 5 procent under första halvåret i år, jämfört med 2018. Detta ska ses i relation till att bostadsbyggandet fortsätter att minska. Prognoscenter rapporterar till exempel att påbörjandet av nya bostäder förväntas minska med 21 procent under 2019, jämfört med förra året.

Det är både projektbalk som ökar med hela 5 procent, som levereras direkt till byggentreprenörer, och lagerbalk, som säljs via bygghandeln, som ökar. För lagerbalk är ökningen cirka 4 procent, vilket också speglas av att byggmaterialhandlarna gör ett starkt första halvår.

− Genom bygghandeln ökar limträets tillgänglighet, inte minst genom limträtillverkarnas effektiva distributionssystem som innebär att de levererar ut till handeln på 2-3 dagar. I grund och botten finns också ett ökat intresse för hållbart byggande i trä, inte minst hos den unga generationen, säger Johan Fröbel.

En undersökning som Svenskt Trä genomfört visar att limträtillverkarnas utveckling av rationella koncept- och systemlösningar är en annan orsak till ökningen. 1 000 personer i byggbranschen deltog i undersökningen från 2018 och svarade på frågor om material och byggnation. På frågan om koncept- och systemlösningar gör det mer intressant att arbeta med limträ, svarar 75 procent ja. En liknande undersökningen genomfördes 2015 och då var motsvarande siffra 41 procent.

− Koncept- och systemlösningar har funnits på marknaden under en längre tid och har använts i en mängd träprojekt. Ökningen pekar nu på att byggbranschen börjat ta till sig de positiva effekter vad gäller tid, kvalitet, ekonomi och klimat som de här lösningarna skapar, säger Johan Fröbel.

En annan orsak till ökningen är att flera av kalkylatorerna lärt sig att räkna på stora konstruktioner i trä, samt de långsiktiga kunskapssatsningar som Svenskt Trä har gjort, allt från seminarium och utbildningar till hjälpmedel som Limträhandbok Del 1-4 och appen Lathunden.

− Många byggherrar och entreprenörer har varit ovana vid att använda trä. Kombinationen av mer kunskap och tydligare helhetslösningar har minskat osäkerheten och ökat viljan att bygga med limträ, säger Johan Fröbel.

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 070-289 79 68, johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration