Rivstart för limträsäsongen

Publicerad 2021-04-29

Hjortensbergsbadet i Nyköping. Foto: Sören Håkanlind

Efterfrågan på limträ är hög och förväntas öka ännu mer nu när högsäsongen för försäljning av byggmaterial väntar. Det är framför allt idrottshallar, bostäder och de konsumentdrivna projekten som driver limträförsäljningen. Limträförsäljningen ökade med över 20 procent i mars 2021 jämfört med 2020.

Ny statistik från branschorganisationen Svenskt Trä visar att försäljningen av limträ under mars 2021 ökade med över 20 procent jämfört med föregående år. Totalt under årets första tre månader går försäljningen upp med över 7 procent. I mars 2021 gick försäljningen av projektbalk upp med nästan 25 procent, och lagerbalk upp med nästan 17 procent jämfört med 2020. Totalt sett under årets första kvartal har försäljningen av projektbalk gått upp med över 7 procent, och lagerbalken upp med över 8 procent.

- Även om beställningar av stora ROT-projekt gått ner så fortsätter efterfrågan på limträ att öka. Vi ser att många väljer att bygga stora idrottshallar i limträ för att bidra till den gröna omställningen. Just nu ser vi också ett särskilt intresse för att bygga padelhallar i limträ, säger Carl-Magnus Nordkvist som är försäljningschef på Moelven Töreboda AB.

Antalet beställningar av ROT-projekt för proffs har gått ned i och med att många hotell, vårdlokaler och restauranger behövt prioritera annorlunda under pandemiåret. Trots detta har försäljningen av limträ gått upp. Byggnation av idrottshallar av olika slag har tagit fart liksom de konsumentdrivna renoveringsprojekten. I februari 2021 gick den konsumentdrivna renoveringen upp med 11 procent jämfört med föregående år.

Nu väntar vår- och sommarmånader som innebär högsäsong för försäljning av byggmaterial, både för konsumentdrivna projekt och inom byggindustrin.

- I vanliga fall brukar bygghandeln inte ha stora lager tidigt på året men i år behövs det och de flesta bygghandlare fyller nu upp sina lager för att kunna möta kundernas behov i sommar. Det är många som kommer att kämpa om byggmaterialet, säger Lars Källströmer som är produktchef byggprodukter på Holmen Wood Products.

Samtidigt som försäljningen av limträ i Sverige ökar så ökar också intresset för svenskt limträ internationellt.

- Behovet av svenskt limträ sträcker sig även utanför Sveriges gränser. Länder som vanligtvis levererar stora mängder limträprodukter har under pandemiåret haft det svårare. Det har gjort att svenska limträtillverkare återigen kunnat visat på hög leveranssäkerhet och kvalitet. Efterfrågan på svenskt limträ av hög kvalitet fortsätter nu därför att öka även internationellt, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Bilder

  • Hjortensbergsbadet i Nyköping. Foto: Sören Håkanlind

    Ladda ned bild

  • Hjortensbergsbadet i Nyköping. Foto: Sören Håkanlind

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration