Sommarens bästa byggtips för staket och plank

Publicerad 2019-06-24

Den senaste statistiken från branschorganisationen Svenskt Trä visar att allt fler vill bygga staket och plank till sommaren. Svenskt Trä har därför tagit fram de bästa tipsen för sommarens staket och plank-projekt.

- Det främsta tipset är alltid planering. Se till att planera ditt projekt från start till slut och läs igenom hela byggbeskrivningen en eller två gånger innan du sätter igång, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Staket och plank kräver vid de flesta fall inte bygglov. Bygglov krävs däremot för staket som är högre än 1,1 m och för plank som är högre än 1,8 m, sträcker sig mer än 3,6 m ut från huset och placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m.

Spänn ett riktsnöre utefter staketets tilltänkta sträckning. Fördela sedan avståndet jämnt mellan stolparna och med hänsyn till eventuell grindöppning. Se till att stolpar och reglar snedsågas upptill för att underlätta vattenavrinning. Det är också viktigt att det känsliga ändträet skyddas med penetrerande grundolja.

Väl rätt material. Välj tryckimpregnerat trä, träskyddsklass NTR/A till stolpar och tryckimpregnerat trä, träskyddsklass NTR/AB till spikreglar. En del menar att det inte går att måla direkt på impregnerat trä men det stämmer inte menar vår expert Johan Fröbel.

- Det går utmärkt att måla direkt på impregnerat trä. Viktigt är dock att inte måla på trä som har en fuktkvot högre än 16 %. Vi behöver slå hål på myter som dessa så att fler stolt kan välja att bygga i trä i sommar, ett både konstruktionsmässigt och miljömässigt hållbart material, säger Johan Fröbel.

I byggbeskrivning Staket och plank finns vidare instruktioner för att bygga staket och plank.

Om byggbeskrivningar.se
Byggbeskrivningar.se visar på ett enkelt sätt hur man lyckas med sitt byggprojekt, både översiktligt och i detalj. Här finns till exempel pedagogiska beskrivningar i form av ritningar, realistiska illustrationer och instruktionsfilmer, samt möjlighet att måttanpassa och skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. På byggbeskrivningar.se finns även ett dimensioneringsprogram som hjälp för att beräkna dimensioner för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ. Byggbeskrivningarna finns även att hämta i den lokala bygg- och trävaruhandeln. I Svenskt Träs trädgårdsmodul i Trärådhuset finns fler tydliga instruktioner och tips: https://www.traradhuset.se/tradgard.html#.

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
+46 8 762 79 68, johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration