Succé för Svenskt Träs kunskapsdagar om framtidens viktigaste material

Publicerad 2016-04-28

Få material är lika användbara som trä och dessutom motsvarar det framtidens krav på ekologiskt hållbart byggande. Allt fler vill bygga mer med trä, men det behövs mer kunskap om både materialet och arbetssätt. Det var tydligt när över 400 personer slöt upp då Svenskt Trä arrangerade kunskapsdagar om trä i Stockholm 21-22 april.

Tomas Alsmarker, VD på Nyréns Arkitektkontor, agerade moderator under den första av de två kunskapsdagarna som anordnades på Hotel Rival i Stockholm. Flera framstående föredragshållare delade med sig av sin expertis och kunskap. Först ut var den tyske ingenjören Gordian Kley från Merz Kley Partner, Österrike. Han presenterade en rad imponerande europeiska projekt där trä spelat huvudrollen, däribland fastighetsbyggen med klimatsmarta träkonstruktioner som företagen BMW och Hugo Boss varit beställare av.

Väldigt form- och användbart

Professor Roberto Crocetti, Lunds tekniska högskola, talade om horisontalstabilisering och förband. Han hade bra exempel på att man kan bygga såväl högt som långt med trä. Det råder ingen tvekan om att trä är ett extremt formbart och användbart byggnadsmaterial.

Civilingenjör Anders Paulsson, Bjerking, berättade om brandprojektering av träkonstruktioner. Han visade bland annat att man kan brandskydda trä med trä och att det i många fall går att ha synligt trä både in- och utvändigt. Anders Paulsson betonade även vikten av att ha koll på detaljlösningarna genom hela produktionskedjan för att uppnå brandsäkra byggnader.

Spännande träprojekt

Civilingenjör Samuel Blumer, sblumer ZT GmbH, Österrike, visade ett urval moderna träprojekt som väckt stor uppmärksamhet. Ett exempel var byggnaden Centre Georges Pompidou i Metz, Frankrike, där arkitekten Shigeru Ban inspirerats av en kinesisk stråhatt. Kontorsbyggnaden Tamedia i Zürich, Schweiz, var ett annat projekt som lyftes fram. Arkitektbyrån hade som krav att inget stål fick användas - inte ens i förbanden. Detta ledde till väldigt spektakulära och vackra lösningar.

Världens högsta trähus

Projektutvecklare Harald Liven, Moelven Limtre, tog deltagarna med på en speciell byggresa. Steg för steg, etage för etage, fick åhörarna ta del av hur världens hittills högsta trähus Treet i norska staden Bergen växte fram. Det var med stor precision som det 52 meter höga huset, med en bärande limträstomme, kom på plats.

Pontus Thorsson, teknisk doktor i akustik och verksam på företaget Akustikverkstan samt Chalmers tekniska högskola, avlivade myten om att det är lyhört i alla trähus. Kontentan av hans föredrag var att det går att bygga i trä med höga ljudkrav, bara man har kontroll på hela stommen och får till massa, styvhet och mjukhet på rätt ställen. Därför skulle det vara bra om byggväsendet jobbar mer tillsammans, redan i tidiga skeden. Pontus Thorsson menar dessutom att det är mer stimulerande för en akustiker att arbeta med trä i stommen, då det blir en större utmaning.

Lansering av Limträhandboken

Magnus Silfverhielm, Linnéuniversitetet och AIX Arkitekter, lyfte fram anledningar att välja trä – bortom teknik. Med kärlek och passion hyllade han trä och underströk vikten av att högt värdera det som är bestående. Trä är en evig resurs som växer, till skillnad mot till exempel betong.

Dag ett avslutades med att Limträhandbok Del 1-3 och även Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 lanserades. Böckerna delades ut till alla deltagare.

Dag två fanns det möjlighet att göra studiebesök vid stora trä- och limträprojekt i Mälardalen. Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä, var väldigt nöjd.

- Studiebesöken var en mycket uppskattad avslutning på kunskapsdagarna som med största säkerhet kommer att arrangeras igen.

Limträhandbok Del 1-3, Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 samt Design of timber structures Volume 1-3 kan beställas via www.svenskttra.se/publikationer.

Bilder

Mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration