Svenska sågverk satsar på nytt marknadssegment i Kina

Publicerad 2018-12-03

Den 24 – 26 november deltog branschorganisationen Svenskt Trä, tillsammans med representanter från svenska sågverk, i en konferens om behandlat trä för utomhusbruk i Kina. Representanterna från de svenska sågverken fick möjlighet att skapa nya och fördjupa tidigare kontakter med kinesiska företag inom branschen för behandlat utomhusträ.

Den 24 – 26 november hölls ett av de viktigaste arrangemangen inom behandlat utomhusträ i Kina: 3rd China Green Wood Industry Conference & the 11th China Wood Protection Industry Conference. Namnet beskriver en och samma konferens som ägde rum i staden Zhangping i Fujian-provinsen, Kina. Konferensen anordnades av China Wood Protection Industry Association, CWPIA, som är en nationell organisation med fokus på behandling av utomhusträ.

Svenskt Trä deltog tillsammans med företrädare från svenska sågverk och bjöd in Niels Morsing, representant för Nordiska Träskyddsrådet, NTR att tala under konferensen. Huvudsyftet för Svenskt Träs deltagande i konferensen var att förmedla nya och stärka befintliga kontakter mellan svenska sågverk och kinesiska tillverkare av behandlat utomhusträ.

Nytt marknadssegment för svenska sågverk
Kina har inte lika utvecklade kvalitetssystem med tredjepartskontroll likt det nordiska kvalitetssystemet NTR som säkerställer kvaliteten på behandlat utomhusträ. Det skapar möjligheter för Svenskt Trä att, tillsammans med de svenska sågverken, understödja utvecklingen av kvalitetssystem för behandlat utomhusträ i Kina.

- Med ett gemensamt kvalitetssystem för behandlat utomhusträ skulle samarbetet kunna stärkas och effektiviseras ytterligare. De svenska sågverken har dessutom många års erfarenhet av global export och kan erbjuda de kinesiska tillverkarna en stabil tillgång av råvaran, berättar Björn Nordin som är chef för segmentet Interiör och design på Svenskt Trä.

Under konferensen höll Svenskt Trä i ett matchmaking-event där 20 utvalda kinesiska företag som ingår i CWPIA fick träffa Svenskt Träs medlemmar inom sågverksindustrin. Eventet gav goda resultat med många nya kontakter och potentiella kunder för de svenska sågverken.

Under konferensen föreläste Niels Morsing om kvalitetssystem med fokus på tredjepartskontroll. Utöver sitt arbete på NTR så är Niels även Trä- och biomaterialcentralchef på Dansk Teknologisk Institut, DTI i Danmark. DTI representerar Danmarks största verksamhet när det gäller kunskap om byggmaterial och arbetar för att säkerställa att trä som används i utomhusmiljö uppfyller marknadens förväntningar. Niels Morsing berättar att de nordiska länderna har ett starkt samarbete inom forskning, utveckling och produktion av utomhusträ.

- NTR är ett kvalitetssystem som har varit verksamt i Norden i nästan 50 år. Vi säkerställer att marknadens förväntningar möts, både vad gäller miljöpåverkan och även ur virkeskvalitetssynpunkt. Det har hela tiden varit nödvändigt att finna innovativa lösningar eftersom den europeiska kemikalielagstiftningen har varit restriktiv, säger Niels Morsing.

- Under konferensen visade kineserna stort intresse för de nya, miljömässigt hållbara, produkter som används i Skandinavien idag. Kina ställer om från att tidigare ha använt tryckimpregneringsmedel (CCA) till mer miljövänliga alternativ som vi redan använder i Skandinavien, fortsätter Niels Morsing.

Björn Nordin är nöjd med utfallet av konferensen och berättar att den bekräftat Kinas intresse av utomhusträ.

- Kina är en viktig marknad för de svenska sågverken och vi kan konstatera att de kinesiska företagen är mycket positiva till att använda svensk furu och gran som råvara för behandlat utomhusträ, avslutar han.

Kina – en högprioriterad marknad
Kina är en mycket intressant tillväxtmarknad för svenskt sågat virke, och Svenskt Trä har sedan 2013 arbetat aktivt för att stödja de svenska sågverksföretagen på den kinesiska marknaden. 2013 exporterade Sverige 400 000 kubikmeter sågat virke till Kina, tre gånger mer än året innan. 2017 satte export från Sverige till Kina ett nytt rekord på cirka 920 000 kubikmeter eller 1,7 miljarder kronor (190 miljoner USD). Sedan några år är Kina en prioriterad marknad och en av de största svenska exportmarknaderna för sågade trävaror.

Pressbilder

För mer information:
Björn Nordin, chef interiör och design
+46 8 762 79 53, bjorn.nordin@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration