Svenska trävaror räcker inte till - rekordlåga lagernivåer hos svenska sågverk

Publicerad 2021-03-29

NCC huvudkontor. Fotograf David Valldeby

När många länder hade svårt att leverera trävaror under 2020 tog Sverige täten. Efterfrågan är nu så pass stor att svenska sågverk har de lägsta lagernivåerna på över 20 år.

- Efterfrågan på svenska trävaror ökade under 2020, till stor del till följd av minskad produktion i andra delar av världen. Inledningsvis hade både Kanada och Ryssland svårt att leverera under pandemin vilket ledde till stora underskott på den globala marknaden, säger Christian Nielsen som är marknadsanalytiker av trävaror på branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna.

Den höga efterfrågan innebär ett stabilt behov av trävaror i närtid men de låga varulagreninnebär också stor press. De svenska sågverken jobbar så hårt de kan för att möta efterfrågan av trävaror i världen. I en tid när sågverken har de säsongsmässigt lägsta lagernivåerna på över 20 år närmar sig nu högsäsongen för försäljning av trävaror - både till byggsektorn och hemmasnickare.

Bristen på trävaror gör att priserna nu stiger på många marknader. I USA fördubblades priserna under bara några veckor i augusti och är nu, under första kvartalet av 2021, till och med ännu högre.

- I Sverige har vi hittills varit förskonade mot de största prisökningarna, men detta kan nu ändras. Den höga efterfrågan från världsmarknaden innebär en hög konkurrens om trävarorna vilket också kan leda till brist på många trävaror. Det finns exempelvis spekulationer om att sommarens altanvirke i värsta fall kan bli en bristvara, säger Christian Nielsen.

Pandemiåret 2020 präglades av en efterfrågan som översteg produktionen, och exporten av svenska trävaror ökade med mer än tio procent jämfört med 2019. Fokus för svenska sågverk har varit att upprätthålla en hög produktion under höst och vår för att återställa lagren. Samtidigt har man drabbats av en del sjukfrånvaro och under oktober sjönk produktionen istället ytterligare.

Det kommer att krävas ett stadigt tillflöde av sågat trävirke under våren för att möta efterfrågan och ha en chans att fylla på lagernivåerna.

- Vi har ett stort förtroende för att svenska sågverk kommer att fortsätta att arbeta så hårt de kan. De visade sin styrka under de kritiska månaderna när pandemin slog till med full kraft förra året. Nu skördar vi frukten av ett målmedvetet arbete där svenska sågverk är vana att ställa om för nya marknader, ökade volymer och har en långtgående förmåga till kundanpassning, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.

Branschorganisationen Svenskt Trä lyfter träindustrins perspektiv i Skogsindustriernas marknadsrapport. Läs rapporten här

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration