Svenskproducerade möbler av svenskt trä i ny hotellsvit

Publicerad 2021-06-17

Fotograf är Åke E:Son Lindman. Får användas i samband med artikeln

I sviten Knock on Wood-Proudly Local på Clarion Sign lyfter branschorganisationen Svenskt Trä tillsammans med Stefan Nilsson, känd som Trendstefan, fram företag som formger möbler i svenskt trä, med produktion i Sverige. Sviten visar på möjligheterna att använda svenskt lokalproducerat trä i interiöra designmiljöer.

Svenskt Trä arbetar för att öka värdet på svenska träslag och vill nu initiera en diskussion med aktörer inom möbelindustrin kring möjligheterna för svensk möbelindustri att öka användningen av svenskt trä i sin produktion.

- I sviten Knock on Wood-Proudly Local lyfter vi fram företag som vill verka för en förändring. Tillsammans med Trendstefan vill vi visa att med vilja och innovationskraft går det att skapa ny spännande design med lokala råvaror säger Björn Nordin, chef arkitektur och design på Svenskt Trä.

Furu är trendigt och samtida och Sverige har en stark möbeltradition och lång erfarenhet av att producera och exportera möbler i svenskt trä. Men kompetensen kring trä och träbearbetning håller sakta på att försvinna. Den totala årliga volymen barrträråvara som sågas i Sverige är cirka 19 miljoner kubikmeter och av den volymen går mindre än en procent till svensk möbelindustri. Svenska skogar består av både barr- och lövträd där barrträd är det dominerande träslaget. Svensk möbelindustri efterfrågar i dag huvudsakligen lövträ eller högkvalitativ furu sin produktion.

Under 2021 bjöd Svenskt Trä in personer från möbelindustrins värdekedja till dialog. Det konstaterades att intresset för att öka användningen av svenskt trä i svensk möbelproduktion är stort. Ämnet engagerar hela värdekedjan, från sågverk till formgivare och möbelproducenter.

- Vi har tillsammans med möbelindustrin identifierat flera vägar framåt för att kunna öka användandet av svensk träråvara. Det blir viktigt att utbilda inom hantering av svenskt trä samt öka dialogen genom hela värdekedjan. En målbild är att positionera de svenska lövträden som en tillgång i möbelindustrin, samtidigt som vi ökar kunskapen och användandet av furu. Sviten erbjuder oss en spännande plattform där vi berättar om det intressanta arbete som vi har framför oss, avslutar Björn Nordin.

Sveriges yta täcks till 70 procent av skog och för varje träd som skördas planteras minst två nya. När vi använder trä bidrar vi till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar framtid som inte äventyrar tillgången för framtida generationer.

Bilder

  • Fotograf är Åke E:Son Lindman. Får användas i samband med artikeln

    Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration