Svenskt Trä arbetar för att öka kunskapen om limträ

Publicerad 2016-03-31

Det byggs mer med limträ än någonsin, vilket försäljningsrekordet 2015 är ett tydligt bevis på. Svenskt Trä tror att kurvan kommer att stiga brant uppåt. Det krävs bara lite mer kunskap om materialets egenskaper. Nu bjuder branschorganisationen in till en inspirerande kunskapsdag i samband med lanseringen av nya Limträhandboken Del 1 – 3.

47 procent av 1000 tillfrågade personer som jobbar i byggbranschen anser sig ha begränsade eller otillräckliga kunskaper om limträ. Det visar en undersökning som Prospector har genomfört på uppdrag av Svenskt Trä.

- Kunskapen har ökat på senare år men det är av stor vikt att vi fortsätter informera och inspirera, säger Johan Fröbel, chef teknik och distribution på Svenskt Trä.

Skapa rätt förutsättningar
Robert Kliger, professor i konstruktionsteknik som undervisar på Chalmers tekniska högskola, betonar vikten av att fortsätta satsa på såväl utbildning som forskning om trä på landets högskolor och universitet.

- Det är viktigt att inte bara lära sig hur man bygger med trä utan även varför. Här har skogsindustrin ett stort ansvar som måste skapa rätt förutsättningar och tydligt visa att forskning och utbildning om trä har högsta prioritet.

Begränsad erfarenhet
Även om studenterna har bra kunskaper om träkonstruktion när de är klara menar Robert Kliger att de inte alltid får utnyttja dem i praktiken.

- Många hamnar på en stor konstruktionsbyrå där det mesta byggs i betong. Erfarenheten av att bygga med trä är begränsad, vilket enligt Robert Kliger gäller även de som har jobbat i några eller många år.

- Det blir ofta så att man gör som man alltid har gjort. Det handlar om till exempel vana, trygghet och ett färdigt kontaktnät. När ett jobb är färdigprojekterat, riskanalyser och så vidare har gjorts så är det svårt att byta material.

Behovskrav utan materialval
Med bättre argument och beslutsmodeller skulle det byggas mer i trä. Det är Robert Kliger övertygad om. Han tycker att det idag saknas verktyg för att underlätta bra beslut.

- Det skulle vara bra om beställare, såväl privata som kommunala och statliga, uttrycker sina behovskrav utan att nämna eller välja material. Med hjälp av en beslutsmodell baserad på beställarkrav som input, för- och nackdelar för olika material/lösningar samt analys tror jag att man oftare skulle välja trä. Då skulle det även bli en tyngd bakom beslutet. Idag är det tyvärr ofta så att det inte finns någon vetenskap bakom. Man väger inte för och emot och ser alldeles för ofta till projektkostnaden istället för till livscykelkostnaden.

”Påverka beställarna!”
Även Tomas Alsmarker, som är vd för Nyréns Arkitektkontor, tror att om kraven ställs från beställarna så blir marknaden tvingad att lära sig.

- Jag tycker att man ska välja ut strategiskt intressanta kunder, såväl offentliga som privata, och informera dem om fördelarna med att bygga i trä. Det räcker att någon eller några av dem börjar göra det så påverkas hela marknaden. Ta till exempel en aktör som Vasakronan, en offentlig bostadsbyggare som HSB – eller om IKEA bygger i trä. Då kommer det garanterat att börja hända saker!

- Bygg kunskap hos byggherrarna. De behöver kunna mer när de ställer krav, inte minst om miljöargumentet som är väldigt viktigt. Vill de bidra till minskad klimatpåverkan eller inte?

Efterlyser mer utbildning
Tomas Alsmarker är bred i sitt kunnande. Han är ingenjör med en licentiat i träbyggnad bakom sig och har tidigare jobbat som konstruktör. Innan han kom till Nyréns 2013 var han under många år verksam som vice vd på Tyréns . Han menar att kunskapen om trä är allmänt lägre än den om stål och betong. Så är det idag och så var det när han själv pluggade i Lund på 1980-talet.

- Visst spelar traditionens makt, gamla vanor och tryggheten i att beställa det man gjort tidigare en stor roll. Men det är ju ändå så att allt bottnar i utbildningarna där man läser mer om stål och betong än om trä.

- Det behövs mer undervisning om trä och även mer integration mellan till exempel arkitekt- och konstruktionsutbildningarna. Gärna mer samarbeten redan under utbildningstiden.

Svenskt Trä satsar
Limträkommittén inom Svenskt Trä, ett forum för teknisk information och utveckling, jobbar bland annat för att öka kunskapen om metoder och möjligheter. Kommittén medverkar till utbildning, stödjer forskning och sprider information. I april lanseras till exempel nya Limträhandboken Del 1 - 3. Baserat på den ska bland annat utbildningsmaterial för universiteten arbetas fram. Limträkommittén kommer även att arrangera utbildningar för bland annat byggkonsulter.

- Den 21 april bjuder vi in till en kunskapsdag i Stockholm då flera inspirerande föreläsare kommer att berätta om bland annat stora trä- och limträkonstruktioner, berättar Johan Fröbel hos Svenskt Trä. Utöver Limträhandboken Del 1 – 3 kommer även boken Dimensionering av träkonstruktioner att lanseras under kunskapsdagen.

www.svenskttra.se/trakonstruktionsdag2016

Högupplöst bild

Mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä

0702-89 79 68, johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
072-702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration