Svenskt Trä lanserar KL-trähandbok

Publicerad 2017-06-01

”Ett effektivt material som revolutionerar träbyggandet”

Användningen av KL-trä, korslimmat trä, har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren. Nu har branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med leverantörer och en rad experter tagit fram en KL-trähandbok.
− Syftet är att ge en samlad information för att hjälpa projektörer att dimensionera och projektera konstruktioner med KL-trä, men KL-trähandboken passar även för undervisning i konstruktionsteknik vid högskolor och universitet, säger Johan Fröbel, chef distribution och teknik på Svenskt Trä. 

Utvecklingen av KL-trä tog fart på allvar i de europeiska alpländerna i slutet av 1990-talet, bland annat som ett resultat av forskning på österrikiska universitet, och har de senaste åren etablerat sig på allvar på den svenska marknaden.

KL-trä är som annat trä ett miljövänligt och kretsloppsanpassat byggmaterial, med goda egenskaper som till exempel hög hållfasthet i förhållande till sin vikt, god brandsäkerhet och stor flexibilitet.

 − Ett ingenjörsmässigt och formsäkert material som kan användas på ett industrialiserat sätt med hög prefabriceringsgrad, långt driven produktion av byggelement och snabbt och enkelt montage, sammanfattar Anders Gustafsson, forskare på RISE, Research Institutes of Sweden AB, och huvudförfattare till KL-trähandboken.

Han säger vidare att en av orsakerna till KL-träets popularitet är de goda byggegenskaperna som gör att det passar för en rad olika användningsområden, som i bjälklag, väggar och yttertak. KL-trä inbjuder också till spännande och flexibla arkitektoniska lösningar.

− I den nya KL-trähandboken går vi igenom allt från materialets egenskaper, konstruktionssystem och dimensionering till upphandling och montage. Målet är förstås att både underlätta och inspirera fler att använda KL-trä. Det är ett flexibelt och effektivt material som har potentialen att revolutionera träbyggandet, säger Anders Gustafsson.

Fakta 
KL-trähandboken är en del av Svenskt Träs satsning på handböcker för byggande i trä och omfattar 188 sidor i A4-format. Det går att beställa KL-trähandbok i Svenskt Träs webbshop på svenskttra.se/webbshop.

KL-trähandbok kostar:
1-2 ex – 295 kr (exkl. moms)/312,70 kr (inkl. moms)
3-14 ex – 195 kr (exkl. moms)/206,70 kr (inkl. moms)
Frakt och expeditionsavgifter tillkommer på samtliga priser.
Momssatsen är 6 %.

Andra aktuella handböcker är Limträhandbok Del 1-3. För att lära mer om träbyggande, håll också utkik efter de kunskapsdagar och föreläsningar som Svenskt Trä arrangerar. Nästa kunskapsdag äger rum i Malmö den 18 oktober 2017. Mer information på svenskttra.se.  

Högupplösta bilder

För mer information: 
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 0702-89 79 68
johan.frobel@svenskttra.se

Presskontakt: 
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä 
Tel 072-702 79 65 
camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration