Svenskt Trä ny partner till Ung Svensk Form 2022

Publicerad 2021-05-11

Foto: Christina Brandin Englund, Svenskt Trä

Om en vecka öppnar ansökan till årets upplaga av designtävlingen Ung Svensk Form. En nyhet för i år är att branschorganisationen Svenskt Trä går in som partner till tävlingen och bjuder in till en inspirations- och kunskapsresa med fokus på materialet trä, dess ursprung och den breda användningen inom formgivning och arkitektur.

Ung Svensk Form har ända sedan 1998 lyft fram det främsta inom ung form och design i Sverige. Genom vandringsutställningar och en rad fina stipendier är Ung Svensk Form idag den unga designscenens viktigaste arena. Genom åren har tävlingen visat upp många projekt där materialet trä varit framträdande. Därför är Svensk Form väldigt glada över att idag kunna presentera Svenskt Trä som ny partner till Ung Svensk Form.  
 
 I en tid som söker efter hållbara lösningar är trä ett självklart material och vi är mycket glada över att organisationen Svenskt Trä nu kan erbjuda ytterligare ett fint stipendium/kunskapsresa inom ramen för Ung Svensk Form, säger Mats Widbom, vd på Svensk Form 

Idag vet vi att hela 80 procent av en produkts totala miljöpåverkan avgörs redan under designfasen. Det innebär att arkitekter och formgivare har stort inflytande vid framtagandet av nya produkter som ska bidra till en hållbar morgondag. Dessa arkitekter och formgivare, unga som etablerade, behöver ha en bred kunskap om vilken klimatpåverkan deras val ger.

– Kunskap är avgörande för att kunna ta kloka beslut. Vi vill därför öka kunskapen om hur trä bidrar till en hållbar utveckling - både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Trä är ett förnybart material som ingår i flera olika cirkulära kretslopp med start och slut i skogen. Samarbetet med Ung Svensk Form ger oss möjlighet att nå ut med både inspiration och kunskap, säger Björn Nordinchef för arkitektur och design på Svenskt Trä. 

Kunskaps- och inspirationsresa 
Ett urval av de tävlande erbjuds ett stipendium i form av en inspirations- och kunskapsresa på fyra dagar genom mellersta Sverige. I planeringen för resan ingår en skogsexkursion, besök på flera sågverk, workshops i samarbete med design- och konsthögskolor samt besök på en fabrik för tillverkning av korslimmat trä. Under dessa dagar kommer de tävlande att lära sig om skogens betydelse och samspelet genom hela värdekedjan. 

Om Ung Svensk Form
Ung Svensk Form är en årlig jurybedömd utmärkelse och vandringsutställning med syfte att öka och bredda kunskapen om ung och nyskapande svensk design. Ung Svensk Form vänder sig till unga formgivare och kreatörer verksamma i Sverige eller svenska medborgare verksamma utomlands. Personer födda 1985 eller senare är välkomna att söka. Äldre sökande kan delta om de är studerande vid ansökningstillfället. Ansökningsperioden är öppen mellan 18 maj och 15 september. Utställningen Ung Svensk Form 2022 är en samproduktion mellan Svensk Form och IKEA Museum. Projektet genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, Malmö stad och en lång rad utställningsarrangörer och stipendiegivare.

Om Svenskt Trä
Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar. Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna. 

Utställningen Ung Svensk Form 2022 är en samproduktion mellan Svensk Form och IKEA Museum. Projektet genomförs i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, Malmö stad och en lång rad utställningsarrangörer och stipendiegivare. Bifogade bilder ger exempel på tidigare medverkande i Ung Svensk Form som jobbat kreativt med trä. 

Bilder

 • Foto: Christina Brandin Englund, Svenskt Trä

  Ladda ned bild

 • Braid Collection av Alexandra Friberg, Ung Svensk Form 2021

  Ladda ned bild

 • Breaking Surface av Sophie Hardy, Ung Svensk Form 2017. Foto: ArkDes.

  Ladda ned bild

 • Castor av Daniel Svahn, Ung Svensk Form 2016

  Ladda ned bild

 • Hommage to the Elm Trees IV av Lies Marie Hoffmann, Ung Svensk Form 2010/11

  Ladda ned bild

 • It´s Now or Näver av Emma Dahlqvist, Ung Svensk Form 2016

  Ladda ned bild

 • Outside Material; The Transfiguration of Lines av Robert Curran, Ung Svensk Form 2019

  Ladda ned bild

 • Pallet Thief av Anton Brunberg, Ung Svensk Form 2021

  Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration