Topp 5 - de mest populära byggbeskrivningarna 2018

Publicerad 2018-06-14

Branschorganisationen Svenskt Trä gör det enkelt för den som vill förverkliga sina byggplaner i sommar genom 47 olika kostnadsfria bygginstruktioner på byggbeskrivningar.se. De 20 mest populära byggbeskrivningarna finns i tryckt version hos bygghandeln. Svenskt Trä har nu sammanställt en lista över de fem mest populära byggbeskrivningarna 2018.

Vi bygger som aldrig förr och många passar under sommaren på att få klart den efterlängtade lekstugan eller det behövliga cykelförrådet. Populärast av Svenskt Träs byggbeskrivningar 2018 är byggbeskrivningen ”Altan”, som mer än tiodubblats från tidigare år. Tätt därefter följer byggbeskrivningarna: ”Tak över uterum”, ”Relaxboden”, ”Boden” och ”Trädäck på mark”. Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä, kommenterar ökningen och ger sina tips kring altanbyggande.

- Det blir allt enklare att söka upp information och kunskap om trä och träbyggande. Med kostnadsfria byggbeskrivningar på webben, appar och publikationer blir det enkelt att bygga rätt med trä, säger Johan Fröbel.

Topp fem mest populära byggbeskrivningarna 2018:

1. Altan
2. Tak över uterum
3. Relaxboden
4. Boden
5. Trädäck på mark.

Källa: Svenskt Trä. Statistiken bygger på antal beställda byggbeskrivningar (tryckt format) under januari till april 2018.

För att skapa goda förutsättningar för sitt byggprojekt krävs god förståelse för hela projektet och även planeringen.

Fem tips för altanbygge:

Kontrollera om bygglov behövs.
I de flesta fall behövs inget bygglov för att bygga en altan utan tak, dock har en del kommuner en gräns för hur högt över marken en altan får vara utan att vara bygglovspliktigt. Det är alltid bra att kontrollera med kommunen vad som gäller.

Planera storlek och läge.
Något att tänka på innan bygget påbörjas är solfaktorn. Överväger morgonsol, middagssol eller kvällssol? Tänk även på syfte och storlek. Är altanen för 50 eller 10 middagsgäster?

Välj material.
Tryckimpregnerat eller kärnfuru? Till själva byggandet är virkesval och -kvalitet viktigt. En grundregel är att alltid använda tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/A till konstruktioner i kontakt med mark eller sötvatten, samt vid konstruktioner där det är svårt att inspektera och byta ut virket. Tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/AB används till konstruktioner ovan mark. En bärande altankonstruktion, med delar som är i kontakt med mark, bör bestå av tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/A.

- Till trallgolv rekommenderar vi tryckimpregnerad furu av träskyddsklass NRT/AB eller kärnfuru som är beständig mot röta. Kärnfuru är dock inte lika beständigt som tryckimpregnerat virke, säger Johan Fröbel.

För staket rekommenderas virke av gran med finsågad yta eller tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/AB. Till staketstolpar används tryckimpregnerat virke av träskyddsklass NTR/A.

- Virket ska vara högst 16 % i fuktkvot vid målningstillfället vilket även gäller för tryckimpregnerat virke. Ändträt bör skyddas med penetrerande grundolja samt ett lager oljegrundfärg. Ändträt bör sedan även toppmålas enligt färgtillverkarens anvisning, säger Johan Fröbel.

Underhåll din trall.
Tryckimpregnering behöver i regel inte underhållas för varaktighetens skull. Korrekt tryckimpregnerat trä garanterar ett långvarigt skydd mot främst röta. Vill man behålla det fräscha utseendet bör man med jämna mellanrum tvätta, låta torka och sedan bestryka trallen med träolja.

Om byggbeskrivningar.se
Byggbeskrivingar.se visar på ett enkelt sätt hur man lyckas med sitt byggprojekt, både översiktligt och i detalj. Här finns till exempel pedagogiska beskrivningar i form av ritningar, realistiska illustrationer och instruktionsfilmer, samt möjlighet att måttanpassa och skriva ut materialspecifikationer, arbetsritningar och underlag för bygglovsansökan. På byggbeksrivningar.se finns även ett dimensioneringsprogram som hjälp för att beräkna dimensioner för till exempel takbalkar, nockbalkar, pelare eller golv- och altanbjälkar i konstruktionsvirke eller limträ.

Pressbilder

För mer information:
Johan Fröbel, chef teknik och distribution, Svenskt Trä
Tel 070-289 79 68
johan.frobel@svenskttra.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationsansvarig, Svenskt Trä
Tel 072-702 79 65
camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration