”Träbyggandet är här och nu!”

Publicerad 2018-09-03

Träbyggandet är ett stort, nationellt intresse och det fortsätter att växa. Under Trä & Teknik-mässan lyftes många exempel fram där trä är en viktig del av lösningen för några av våra mest aktuella samhällsproblem. Med smarta digitala sågverk, effektiva produktionsanläggningar och industriella byggprocesser möter träbyggindustrin den ökade efterfrågan på fler bostäder, lägre klimatpåverkan och sysselsättning i hela landet.

Den 28 – 31 augusti hölls Trä & Teknik-mässan i Göteborg, en nordisk mötesplats för träbyggindustrin.

- Träbyggandet händer nu och Sverige har en ledande position inom industriellt träbyggande. Vi såg flera exempel på detta under mässan. Det är roligt att se att Sveriges kommuner är drivande och vill använda det innovativa träbyggandet för att positionera sig, menade Susanne Rudenstam, chef för Sveriges Träbyggnadskansli.

Ett stort intresse för träbyggandets roll för att möta klimatutmaningarna genomsyrade hela mässan, både under seminarierna och bland besökare och utställare.

- Vi ser många exempel där hela ledet från sågverk till stadsplanerare samarbetar för ett hållbart bostadsbyggande, sa Mikael Eliasson, direktör på branschorganisationen Svenskt Trä.

Under Trä & Teknik-mässan presenterades flera nya projekt, både höga flerbostadshus och hela bostadsområden, som planeras att byggas i trä. I och med den ökade efterfrågan så ställs också högre krav på industrins processer, produktutveckling och digitalisering. Under mässan fick besökarna lyssna till digitalisering ur ett industriellt perspektiv och vilka motiv man såg för att göra dessa investeringar. Till exempel högre lönsamhet när fler processer kan robotiseras och kvalitetsförbättringar genom ökad spårbarhet lyftes fram. Genom digitalisering blir det möjligt att tidigare upptäcka flaskhalsar vilket kan leda till både tids- och energibesparingar.

Man ser också andra fördelar med en ökad digitalisering:
- Digitaliseringen utvecklar hela träbyggindustrin och skapar intressanta arbetsuppgifter som kan öka vår sektors attraktionskraft, avslutar Mikael Eliasson.

Pressbilder

För mer information:
Mikael Eliasson, direktör, Svenskt Trä
+46 8 762 72 01, mikael.eliasson@svenskttra.se 

Susanne Rudenstam, chef, Sveriges Träbyggnadskansli
+46 8 762 72 73, susanne.rudenstam@trabyggnadskansliet.se 

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration