Träindustrin i unikt samarbete för ökad konkurrenskraft

Publicerad 2020-07-02

Ange vid foto: Veidekke.

Branschorganisationen Svenskt Trä har startat ett utvecklingsarbete inom träindustrin som ska resultera i ökad produktivitet, effektivare byggproduktion och en minskad klimatbelastning. Det är ett standardiserings- och digitaliseringsarbete som samlar alla aktörer i värdekedjan.

- Standardiserings- och digitaliseringsprojektet innebär en betydande utveckling för hela träindustrin. Detta arbete kommer redan nu men också på lång sikt att ge träbyggandet unika fördelar, säger Christer Green som är projektledare inom digitalisering på Svenskt Trä.

Satsningen ska leda till ökad information om träprodukterna som i sin tur leder till ökad produktivitet, effektivare byggproduktion och en minskad klimatbelastning. Plankan som köps direkt i bygghandeln, de förtillverkade väggarna och limträbalken som bär upp en konstruktion kommer att kunna spåras tillbaka till den skog där trädet ursprungligen växte. Det blir möjligt att på detaljnivå uppge vad vi byggt, bygger och ska bygga.

Enligt statistik från Boverket sker ungefär två tredjedelar av byggsektorns utsläpp vid nyproduktion, renoveringar och ombyggnader, där produktionen av byggmaterial står för cirka 85 procent av utsläppen under själva byggprocessen.

- När branschen kan göra rätt val i rätt tid och i rätt del av byggprocessen skapas förutsättningar för framtidens hållbara byggande. Att veta exakt vad som finns inne i väggarna i en konstruktion öppnar också upp för återbruk på en helt ny nivå, säger Johan Fröbel som är chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

Om mindre än två år kommer även en klimatlag som gäller vid uppförande av byggnader. Efter första januari 2022 ska varje ny byggnad som uppförs klimatdeklareras. Det blir då avgörande för många företag att kunna sammanställa ”klimatdata” per automatik till en kostnad som är försumbar. Boverket skriver i en rapport att den totala kostnaden för att upprätta och rapportera en klimatdeklaration idag bedöms vara mellan 98 000 och 241 000 kronor.

- Om vi inte hade gjort denna förändring nu under ordnade former, hade vi förr eller senare tvingats in i en digital förändring. Nu ligger träindustrin i framkant för att bemöta nya krav och förväntningar på bästa sätt, säger Christer Green.

Ett konkret exempel är Folkhems projekt Cederhusen i Stockholm där man bland annat använder produkternas klimatdata som beslutsunderlag vid upphandlingar både för att sätta press på, men också för att lära mer om och av, entreprenörer och leverantörer. Denna process effektiviseras med standardiserad digital produktinformation vilket också möjliggör en effektivare byggprocess, spårbarhet samt minskad klimatbelastning.

Mer om Svenskt Träs standardiserings- och digitaliseringsarbete
Utvecklingsarbetet går ut på att skapa ett ”enhetligt språk” som fungerar för alla inblandade parter från planta till färdig konstruktion. Tidigare har enskilda intressegrupper tagit fram egna lokala lösningar för att hantera och dela digital information och när dessa olika lösningar ska kopplas samman i värdekedjan skapas utmaningar. Standardiseringsarbetet är en del i en större helhet där Svenskt Trä aktivt driver utvecklingen tillsammans med parter inom svensk och europeisk samhällsbyggnadssektor. Därigenom skapas standardiserade och digitala lösningar som kan användas i Sverige såväl som internationellt.

Läs pressmeddelandet på Svenskt Träs webbplats här

Bilder

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration