Träindustrin stärker samarbetet med universiteten

Publicerad 2019-07-01

Ett nytt samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet, LTU och branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna ska utveckla och stärka träindustrin. Avtalet stöttar bland annat ett nytt forskningscenter inom röntgen och materialteknik som kommer att bli ett centralt nav vid digitaliseringen av träindustrin.

- Idag finns industriella datortomografer vid två svenska sågverk som med hög upplösning kan röntga timmer i tre dimensioner och i realtid beräkna hur en timmerstock bör sågas för maximalt utbyte. Tekniken är mycket ny och det finns stora möjligheter att utveckla både mättekniker och strategier för hur resultaten bäst används, säger Björn Källander som är chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.

En central del i samverkansavtalet är ett nytt forskningscenter inom datortomografi och skanning. Centret byggs kring LTU:s två befintliga CT-skanners (computed tomography scan) och kompletteras med en nyutvecklad skanner med högre strålningsintensitet och upplösning som möjliggör studier av processer som tidigare inte varit möjliga. Tillsammans med de industriella tomograferna innebär forskningscentret ett stort kliv i rätt riktning för träindustrin.

Centret kommer att fokusera både på nya maskiner och ny teknik men också att ta fram algoritmer som kan lyfta äldre maskiner. Centret ska utveckla mätteknik för stockröntgen, förbättra processforskning för att ta fram effektiva tork- och sågprocesser samt ta fram processer för att optimera träråvaran. Centret ska också ge kunskap om hur framstegen bäst tillämpas, vilket blir en viktig del för digitaliseringen av sågverken.

- För sågverken är ett optimalt utnyttjande av råvaran avgörande. För att fortsätta vara konkurrenskraftiga behöver vi utveckla produktionsprocessen och det är därför mycket värdefullt att forskningscentret kommer på plats. Satsningen gör det möjligt att göra objektiva utvärderingar och fastställa nya tillämpningar i högre utsträckning än tidigare, säger Johan Oja som tidigare forskat inom skanningsteknik och nu är teknisk chef på Norra Skogsägarna.

Mer om samarbetet mellan industri och akademi
Luleå tekniska universitet har tecknat ett samverkansavtal med Svenskt Trä och Skogsindustrierna. Samarbetet ska leda till satsningar som utvecklar den trämekaniska utbildningen och forskningen samt att kompetensförsörjningen inom skogs- och träindustrin säkerställs. Som del av avtalet ska aktörerna också samfinansiera en professur inom området för röntgenskanning, träfysik och digitalisering.

Avtalet är en del av ett större samarbete mellan industri och akademi för att utveckla utbildning samt stärka forskningen inom träområdet. Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen finansierar tre adjungerande professorer vid Lunds tekniska högskola och Kungliga tekniska högskolan samt, tillsammans med Chalmers tekniska högskola, en forskarassistenttjänst vid Chalmers.

Pressbilder

För mer information:
Björn Källander, chef för standardisering och forskning, Svenskt Trä
+46 70 375 96 52, bjorn.kallander@svenskttra.se  

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration