Två starka kandidater till prestigefyllt arkitekturpris

Publicerad 2024-02-16

Kullabergs vingård och Villa Meltem är nominerade till Träpriset 2024

Villa Meltem på Gotland och Kullabergs Vingård på Kullahalvön i Skåne är de två första bidragen som nomineras till det eftertraktade Träpriset. Vart fjärde år delar branschorganisationen Svenskt Trä ut Träpriset till en byggnad som representerar god svensk arkitektur i trä som speglar och utvecklar tiden vi lever i.

– Det är två mycket värdiga byggnader som nominerats i första avsnittet av Träpriset 2024 och de får nu välförtjänt uppmärksamhet. Bredden mellan en producerande vingård och en stillsam villa på en gotländsk tallhed är illustrativ och visar på den stora spridningen bland bidragen i tävlingen, säger Alexander Nyberg, ansvarig för Träpriset på Svenskt Trä. 

Svenskt Trä har delat ut Träpriset sedan 1967. I år är det första gången som alla som vill har möjlighet att följa resan genom Sverige, när juryn besöker ett 40-tal träbyggnader där de slutligen enas om vilka 12 som ska bli nominerade. Av juryns fyra medlemmar är tre arkitekter; Camilla Schlyter, Thomas Sandell och Rahel Belatchew. Den fjärde medlemmen är Mark Isitt, arkitekturkritiker, journalist och också känd från TV4-serien Grand Designs. I juryarbetet deltog även Björn Johansson som är trä-expert och byggnadsingenjör på Bjerking.

I år sänds hela processen – från juryns diskussioner till att 12 byggnader väljs ut – i ett TV-format i sex delar. Det sista avsnittet visas den 21 mars och är en direktsänd gala där vinnaren offentliggörs. 

Juryns motiveringar

Villa Meltem:
Att vandra runt i villa Meltem är som att kliva rakt in i arkitekturens grammatik och få uppleva den breda palett som finns men som alltför sällan nyttjas. Huset går inte att greppa vid första anblicken utan upptäcks gradvis. Här finns alla typer av rumsligheter, från slutna rum till halvöppna, under tak eller i lä. Man rör sig från rum med dubbel takhöjd till snäva och låga där man sitter nära golvet. Det är en upptäcktsfärd för sinnena, att färdas utan att resa bort och där trä är en ständig följeslagare.

Kullabergs vingård:
Vinmakaren som visar oss runt på anläggningen meddelar att förutsättningarna för att odla vin på Kullaberg är idealiska. Det förklarar den seriösa satsningen på ett svenskt kvalitetsvin och visar sig inte minst i de produktionsbyggnader i trä som uppförts. En traditionell byggnadstypologi, den kringbyggda gården har skickligt infogats i landskapet. Kopplingen till befintligt bostadshus känns självklar. En högkvalitativ byggnation som signalerar framtid med en tydlig igenkännbar koppling till vår bebyggelsehistoria.

Hela serien om Träpriset 2024 visas på Svenskt Träs YouTube-kanal och på Svenskt Träs hemsida via Trapriset.se

Bilder

 • Kullabergs vingård och Villa Meltem är nominerade till Träpriset 2024

  Ladda ned bild

 • Kullabergs vingård är nominerat till Träpriset 2024

  Ladda ned bild

 • Kullabergs vingård är nominerat till Träpriset 2024

  Ladda ned bild

 • Villa Melthem är nominerat till Träpriset 2024

  Ladda ned bild

 • Villa Melthem är nominerat till Träpriset 2024

  Ladda ned bild

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration