Unik databas för träforskning lanseras

Publicerad 2018-04-17

Den 9 april lanserades en helt ny forskningsportal, Träforskningsportalen, som innehåller över 6000 forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande. Databasen har länge efterfrågats av träindustrin och kommer att bli en användbar källa till kunskap för besökare som forskare, studenter, konstruktörer och arkitekter. Bakom forskningsdatabasen står branschorganisationen Svenskt Trä i samarbete med Kungliga Biblioteket. Även RISE, Research Institute of Sweden, har haft en nyckelroll i uppstartandet av portalen.

Forskning kring trä har bedrivits länge, men rapporterna har samlats i åtskilda databaser eftersom det har saknats en gemensam plats för träforskning att lagra dem på. Träindustrin gav därför Svenskt Trä uppdraget att förenkla och tillgängliggöra resultaten av träforskningen. Man efterfrågade en gemensam källa vilket resulterade i en ny, sökbar forskningsportal – Träforskningsportalen. Träforskningsportalen blir en unik databas, öppen för alla, med över 6000 sökbara forskningsrapporter relaterade till trä och träbyggande.

- För att snabbt nå ut till så många som möjligt valde vi att lansera Träforskningsportalen på traguiden.se som har omkring en miljon besökare varje år, säger Alexander Nyberg, arkitekt och projektledare på Svenskt Trä.

TräGuiden är en webbplats med över 5000 sidor om trä och träbyggande och vänder sig främst till konstruktörer, arkitekter, akademiker och andra specialister inom området. Träforskningsportalen blir enkel att hitta på traguiden.se och får en egen flik i huvudmenyn.

- Den nya portalen kommer förnyas löpande och därmed hållas aktuell samtidigt som den erbjuder besökarna ett nischat och exklusivt utbud av bland annat äldre träforskning som inte minst kan vara väldigt intressant för forskare och doktorander, säger Alexander Nyberg.

Träforskningsportalen kommer att rymma både dagsaktuell träforskning och mer ovanliga träforskningrapporter och forskningsresultat som aldrig tidigare publicerats.

- Faktum är att vi för första gången lanserar gamla rapporter från 40-talet som få kände till existerade, säger Alexander Nyberg.

Projektet med Träforskningsportalen har inneburit utmaningar där man bland annat ställts inför olika juridiska och upphovsrättsliga frågor. Även frågor om avgränsning och relevans för urval har varit en utmaning. En annan viktig fråga har varit att utveckla en optimerad sökmotor som levererar relevant sökresultat.

- Sökmotorn handlar i grunden om kunskap och kunskap är inget statiskt. Vi kommer låta sökmotorn leva, förbättras och utvecklas och innefatta ännu fler forskningsresultat i framtiden, avslutar Alexander Nyberg.

Besök Träforskningsportalen: besök traguiden.se och klicka på ”Forskning” i huvudmenyn.

Pressbilder

För mer information:
Alexander Nyberg, arkitekt, +46 72 561 72 36, alexander.nyberg@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, +46 72 702 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration