Varmt mottagande av efterfrågad handbok om träförpackningar

Publicerad 2018-10-30

Det visades ett stort engagemang för miljömässigt hållbara förpackningar under Scanpack-mässan i Göteborg. Under mässan lanserade branschorganisationen Svenskt Trä en ny handbok om träförpackningar. – Den här handboken är efterlängtad och det blir allt tydligare att fler inser att träförpackningar är starka, kostnadseffektiva och flexibla, säger AnnCharlotte Wigert, huvudförfattare till Förpackningshandboken.

Scanpack är Nordens stora evenemang för alla som producerar eller använder förpackningar. Under mässan i Göteborg 23 – 26 oktober låg stort fokus på miljömässigt hållbara material samt smarta och effektiva förpackningar. På plats under mässan var Svenskt Trä, tillsammans med branschledande träförpackningstillverkare.

Handboken, som heter ”Förpackningshandbok – Fakta, projektering och dimensionering av förpackningar i trä”, ska fungera som ett stöd vid upphandling och ge svar på vad man som beställare bör tänka på kring förpackningsmaterial, design, konstruktion och miljö.

- Vårt viktigaste budskap under mässan har varit att presentera den nya förpackningshandboken. Den blir ett viktigt verktyg som underlättar för tillverkare, logistikföretag, inköpare och studenter att ta fram så kostnadseffektiva och funktionella träförpackningslösningar som möjligt, säger Johan Larsson, ansvarig för produktområde Träförpackningar på Svenskt Trä.

Per-Ola Bengtsson som är försäljningschef på Åsljungapallen ser en ökad efterfrågan och kunskap hos kunder och användare.

- Vi har märkt en ökad efterfrågan på förpackningar med stark miljöprofil och vi kan genom ökad kunskap hos kunder och användare nå en bättre och effektivare helhetslösning för förpackning, transport och lagring. Förpackningshandboken skapar förutsättningar för en effektiv dialog mellan tillverkare och användare av träförpackningar, säger Per-Ola Bengtsson.

Miljömässigt hållbara och kostnadseffektiva att framställa
All tillverkning av förpackningar inom EU lyder under EU:s avfalls- och förpackningsdirektiv där kravnivån på återvinning för trä är 15 procent. 2030 ökar kravnivån till 30 procent enligt det nya avfallsdirektivet. Målsättningen är att i första hand återanvända förpackningen, återanvända den med reparation, materialåtervinna och sist energiåtervinna råvaran. I Sverige finns etablerade system för återanvändning och återvinning och under 2017 svarade Svenskt Träs förpackningsföretag för 48 procent återvinning, exklusive energiåtervinning.

- Viktigt att poängtera är att trät är förnybart och går att återanvända och även efter att det återanvänts kan det användas för att generera bioenergi. Det är en av många anledningar till att trä ger ett lägre klimatavtryck än andra förpackningsmaterial, brättar Johan Larsson.

Med skicklig förpackningsdesign skapas goda förutsättningar för effektiv transport, låg materialåtgång och god funktion. Målsättningen är att en produkt ska kunna transporteras på ett säkert sätt med låg miljöpåverkan.

- Utöver materialval handlar det också om att utveckla system och lösningar för att utveckla framtida transport- och logistiksystem för att effektivisera förpackningsindustrin, säger AnnCharlotte Wigert.

Trä har en stark position inom förpackning och logistik
Av de 18,3 miljoner kubikmeter sågade trävaror som Sverige producerade under 2017 användes cirka 13 procent till pallar och emballage. Trä ett förpackningsmaterial med etablerade standarder för förenklad upphandling och hantering samtidigt som det finns goda möjligheter till kundanpassade förpackningslösningar för tunga, stora och oregelbundna varor.

Läs boken på Svenskt Träs webbplats här: https://www.svenskttra.se/anvand-tra/traforpackningar/ 

Pressbilder

För mer information:
AnnCharlotte Wigert, tf projektledare träförpackningar, Svenskt Trä
+46 70 390 52 50, anncharlotte.wigert@svenskttra.se

Johan Larsson, projektledare träförpackningar, Svenskt Trä
+46 8 762 79 11, johan.larsson@svenskttra.se

Presskontakt:
Camilla Carlsson, kommunikationschef, Svenskt Trä
+46 8 762 79 65, camilla.carlsson@svenskttra.se 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration