Kommentarer om projektet

Nyfiken på röster om projektet? Här kommenterar Leó Jóhannsson, universitetslektor, Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design, och Kersti Sandin Bülow, adjungerad professor i design, projektet Design in Pine.

"En resa som öppnar upp för gränslösa möjligheter"

Leó Jóhannsson 
Universitetslektor - Inriktningsansvarig möbeldesign
Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet

Malmstens strävar efter att inkludera moment i sina utbildningar som ger skolans studenter möjlighet att öva i att använda modern kommunikationsteknik och att agera på internationell nivå. En välutbildad möbeldesigner med en examen från skolan har inte bara kunskap om designmetodik, en utvecklad kreativ förmåga och insikt i svensk möbelindustri. Internationella projekt som Design in Pine visar tydligt vilka gränslösa möjligheter det finns att utöva sitt yrke. Att hela världen faktiskt står på vid gavel som en tänkbar arbetsplats.

Under våren 2015 blev Malmstens kontaktade av Svenskt Trä som arrangerat en studieresa för en kinesisk delegation bestående av några av landets mest framstående möbeltillverkare och möbelformgivare. Studieresan var det första steget i ett samarbetsprojekt mellan kinesisk möbelindustri och svensk sågverksindustri i syfte att öka användningen av svensk furu vid tillverkning av möbler i Kina.

Malmstens och Svenskt Trä bestämde sig för att ta samarbetet ett steg vidare. Under en gemensam studieresa till Kina våren 2016 besökte man två stora kinesiska möbeltillverkare som var intresserade av att utveckla, tillverka och sälja furumöbler på den kinesiska marknaden. Men framför allt insåg de värdet av skandinavisk design och den unika kompetens Malmstens studenter skulle kunna tillföra företagen.

Det blev startskottet för projektet Design in Pine som också fick ge namn åt den femte och sista projektkursen för skolans tredjeårsstudenter i möbeldesign. De nio studenterna delades i två grupper som fick var sitt designuppdrag från respektive möbeltillverkare med svensk furu och den kinesiska marknaden som utgångspunkt.

Kursen inleddes med att representanter från de kinesiska möbelföretagen besökte Malmstens för att introducera studenterna till kinesisk inredning och möbeltillverkning samt presentera målgrupperna för projektet. Under hösten har även den välkände kinesiske möbeldesignern, Zhu Xiaojie varit “designer in residence” på Malmstens och arbetat flera månader mitt bland studenterna i skolans verkstäder. Zhu Xiaojie är bland annat grundare av och chef för OPAL Furniture och Ouyao samt föreståndare för Wenzhou Furniture School. Med sin föreläsning ”How to turn a good design into a good business in China” har han inspirerat studenterna och visat exempel på kinesiska möbler som kombinerar god design med affärsmässighet.

Därefter inleddes designprocessen med att varje student tog fram tre koncept som presenterades i form av mood boards. Efter det att företagen bestämt sig för att gå vidare med ett koncept per student, inleddes skissarbetet. Resultaten presenterades för uppdragsgivarna som valde att gå vidare med en möbel per student.

I mitten av januari 2017 anlände de nio prototyperna som efter studenternas minutiöst framtagna produktionsritningar tillverkats av de kinesiska företagen. En givande kurs var till ända, men förhoppningsvis har vi bara sett början på fler samarbeten där furu och design utgör de gemensamma nämnarna.

 

"Modern design lyfter svensk furu till nya höjder"

Charlotte Dedye Apelgren 
Chef interiör och design
Svenskt Trä

Naturen har i alla tider spelat en avgörande roll för designers både som inspiratör och materialförsörjare. I Sverige har intresset för att arbeta i trä kommit och gått över tid, för att kulminera i 1970-talets furuvurm när möbler och inredning i obehandlad furu var det finaste man kunde omge sig med.

Därefter följde en lång period när furu successivt ersattes av andra material. Nu har vinden vänt och i spåren av en ökande miljömedvetenhet har skogens material gjort revansch och återigen klivit fram i rampljuset. Både i Sverige och internationellt, ser vi nu hur modern design lyfter furu till nya höjder.

Svenskt Trä har under de senaste åren arbetat aktivt med att utveckla nya exportmarknader för svenska sågade trävaror där Kina identifierats som en högintressant tillväxtmarknad. Under 2013 exporterade Sverige 400 000 kubikmeter trävaror till Kina, tre gånger mer än föregående år. År 2016 satte exporten från Sverige till Kina ett nytt rekord med cirka 800 000 kubikmeter.

I Kina är klimat- och miljömedveten design med skandinaviska förtecken en tydlig trend. Landet kännetecknas också av en växande köpstark medelklass som är positiv till att inreda sina hem med trä. Utmaningen har varit att ge dem tillgång till ett nytt och attraktivt utbud av produkter tillverkade av svensk furu. 

Tack vare samarbetet mellan de kinesiska möbelföretagen, studenterna på Malmstens och Svenskt Trä öppnar sig nya möjligheter att visa furuns potential. Det är ett vackert, genuint och uthålligt material fyllt av möjligheter, oavsett var i världen det kommer till användning.

 

"Design in Pine – en tolkad designprocess"

Kersti Sandin Bülow
Adjungerad professor i design
Carl Malmsten Furniture Studies, Linköpings universitet

Att delta i projektet Design in Pine har krävt stort mod. Mod hos studenterna, att under tidsmässigt snäva ramar, genomföra ett omfattande internationellt designprojekt. Mod hos de kinesiska producenterna, att möta unga svenska designstudenters kreativitet och yrkesintegritet. Det har varit en resa som ingen av oss tidigare varit med om. Tillsammans har vi rört oss globalt i en virtuell värld där gränser mellan rum, plats och människor förändrats.

Att med respekt nalkas ett annat lands kultur och formvärld kräver nyfikenhet, kunskap och bildning. Design in Pine har för studenterna blivit en snabbkurs i kulturkommunikation. Genom föreläsningar om dagens Kina och ung kinesisk livsstil har de fått förståelse och ökad förmåga att avläsa kulturella signaler. Studenterna har även läst och diskuterat litteratur om kinesisk filosofi, historia, religion och konst. 

Ett viktigt moment i Design in Pine har varit att estetiskt länka samman det svenska materialet furu med attraktiv produktdesign för urbana, unga kinesiska möbelkonsumenter. Produkter tillverkade i Kina av inhemska producenter, för medvetna kineser som söker modern västerländsk design.

Att inspireras och blanda olika kulturers formelement är en bärande kreativ kraft inom design. Det är lätt att fångas av andra kulturers estetiska utryck och införliva dem som dekorativa element i sitt eget designarbete. Den kinesiska kulturen innehåller estetiska och symboliska formelement med stort värde. I projektet har studenterna visat lyhördhet för att respektera dessa värden. Symboler och antydningar, både kinesiska och skandinaviska, finns integrerade i designen. Särskiljande dekorativa element som bär på kraft att höja möbelns kvalitet och gör designen eftertraktad.

En avgörande faktor i starten av Design in Pine, var att studenter och representanter från företagen lärde känna varandra under några dagar på Malmstens. Studenterna fick ta del av företagens syn på den kinesiska målgruppens livsstil och boendestandard samt informeras om företagens och materialet furus produktionsförutsättningar.

Under kandidatutbildningen i möbeldesign på Malmstens tränas studenterna i en rad färdigheter. Särskilt fokus ligger på designprocessen som skapar struktur och kvalitet från idé till färdig produkt. Ett designuppdrag innebär att identifiera, avgränsa, planera och dokumentera en uppgift och inleds med att skapa en inspirations moodboard – ett visuellt material och en formpalett.

När de första idéerna presenterades via Skype, väckte de både förundran och osäkerhet hos tillverkarna. De hade sett framför sig en presentation av en mängd färdiga produktidéer. I efterhand ser vi att den inledande presentationen har fyllt en viktig funktion. En visuell designbeskrivning att återkoppla till under produktutvecklingsprocessen kritiska faser.

En annan utmaning i Design for Pine har varit att via Skype mötas i tolkade samtal kring produktutveckling. Virtuella möten som krävt noggranna förberedelser av alla närvarande och ställt krav på studenterna att tålmodigt anpassa sig till situationen. Med flera tolkar inblandade både i Sverige och Kina har kommunikationen fungerat förvånansvärt bra. Tidsrymden för tolkens översättningar skapade ett lugnt tempo i samtalet och gav möjlighet att med eftertanke, klart och tydligt formulera sig.

Att delta i Design in Pine har varit som att simma snabbt utan land och livboj i sikte. Det har ibland varit utmanande, men för det mesta stimulerande. En upplevelse där alla deltagare har utvidgat sin kunskapshorisont, både som individer och yrkesmänniskor.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration