Dimensionering av träkonstruktioner

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 fyller en mångårig lucka inom det svenska träkonstruktionsområdet. Böckerna är huvudsakligen framtagna för verksamma byggnadskonstruktörer och för studerande vid byggtekniska utbildningar på universitet och högskolor i Sverige. Men även forskare, arkitekter, studerande vid byggtekniska gymnasier och den som allmänt vill lära sig att dimensionera träkonstruktioner eller bara öka sin kunskap om byggnadsmaterialet trä kan tillgodogöra sig delar av innehållet. Böckerna finns även på engelska med titeln Design of timber structures Volume 1-3.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 

 
Bokserien Dimensionering av träkonstruktioner Del 1–3 har tagits fram främst för att underlätta för konstruktörer att beräkna träkonstruktioner och är anpassad till Eurokoder samt till svenska byggregler enligt EKS 11 (BFS 2019:1). Den används även vid den högre utbildningen på universitet och högskolor.
 
Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019

Det här är den tredje omarbetade utgåvan sedan den första Dimensionering av träkonstruktioner Del 1, Projektering av träkonstruktioner gavs ut 2015. Regler och standarder förändras i takt med samhällsutvecklingen, varför en publikation av det här slaget regelbundet måste ses över. 256 sidor, format A4.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 2 utgåva 3:2019
Regler och formler enligt Eurokod 5. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 3 utgåva 3:2019. 60 sidor, format A4.

Dimensionering av träkonstruktioner Del 3 utgåva 3:2019
14 beräknade dimensioneringsexempel enligt praxis med lösningar. Boken är avsedd att användas tillsammans med böckerna Dimensionering av träkonstruktioner Del 1 utgåva 3:2019 och Del 2 utgåva 3:2019.
60 sidor, format A4.

Läs Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 3:2019 i pdf här:

Observera att Dimensionering av träkonstruktioner Del 1-3 utgåva 3:2019 säljs i separata exemplar av respektive del eller samlade i ett set som omfattar ett exemplar av varje del.

Beställ Dimensionering av träkonstruktioner här:

 

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration