Träpriset 2020

Se fler klipp under fliken "följ oss - videoklipp"

Träpriset tilldelas vart fjärde år ett nytt byggnadsverk som uppförts i Sverige och som innehar särskilda arkitektoniska kvalitéer. Byggnaden kan vara ett hus, en bro eller en anläggning där trä använts på ett korrekt sätt som tillvaratar träets möjligheter och samtidigt speglar eller utvecklar den svenska arkitekturtraditionen. Tävlingsbidrag till Träpriset kan lämnas in av såväl enskild som juridisk person.

Tävlingen är öppen 15 oktober 2018 till 15 januari 2019.

Så här tävlar du:

1. Kontrollera att kriterierna uppfylls

 • Byggnaden ska vara uppförd i Sverige
 • Byggnaden ska ha färdigställts högst fyra år innan inlämnandet till tävlingen
 • Byggnaden ska inte tidigare ha medverkat i Träpristävlingen
 • Byggnaden behöver vara tillgänglig för besök av juryn våren 2019
 • Byggnaden behöver vara helt färdigställd till fotograferingen sommaren 2019
 • Byggnaden kommer bedömas och eventuellt även nomineras inom någon av följande kategorier:

  - Villor & fritidshus
  - Flerbostadshus
  - Publika byggnader & anläggningar
  - Infrastruktur & industri

Nytt i Träpriset 2020 är hedersomnämnandet för bästa arkitektoniska insats för restaurering och byggtradition.

2. Montera ditt tävlingsbidrag som en pdf-fil

För att tävlingsbidragen ska jämföras på samma villkor har vi vår egen standard för hur tävlingsbidraget ska presenteras. Tävlingsbidraget ska bestå av en pdf-fil och se ut enligt exempelmallen här:
Mall för sammanställning av ett tävlingsbidrag (pdf)

3. Mejla ditt tävlingsbidrag till:
trapriset2020@svenskttra.se

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.