Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä 2019

Tid, kostnad, klimat och kvalitet - därför ska vi välja trä

2019 hade vi intressanta föredrag om hur man bygger smart med trä. Både mer praktiska frågor kring brand, ljud och fukt men även om framtiden för träbyggandet.

Föredragshållare

Helena Sjögren Gerhard Schickhofer Kerstin Sedendahl
Klas Hagberg Mattias Delin Johan Haglund
Christopher Ågren Gustav Essebro Carmen Izquierdo

 

Filmer och presentationer

Moderator Tomas Alsmarker hälsar välkommen och Skogsnäringens nytta för klimatet (pdf)
Helena Sjögren, Miljödirektör, Skogsindustrierna

 

Actual Research Activities, Applications and Future Prospects för CLT (pdf)
Gerhard Schickhofer, Professor, TechnischeUniversität Graz

 

Säkra fasader (pdf)
Kerstin Sedendahl, VD, Mellangårdens Miljö och Utvecklings AB

 

Tysta hus i trä (pdf)
Klas Hagberg, VD, Acouwood AB

 

Kunskapsläget för brandprojektering av trähus
Mattias Delin, Forskningsdirektör, Brandforsk

 

Håll fukten ute (pdf)
Johan Haglund, Diplomerad fuktsakkunnig, Dry-IT AB och 
Christopher Ågren, Diplomerad fuktsakskunnig, Dry-IT AB

 

Trä i konstruktion och form (pdf)
Gustav Essebro, VD, TK Botnia

 

Med blicken mot framtidens träbyggnadskonst (pdf)
Carmen Izquierdo, Arkitekt, Esencial AB

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration