CE-standard för träprodukter erkänd i Japan

För första gången har en CE-standard för träprodukter erkänts i Japan. Det innebär en förenkling för svenska sågverk av exporten av konstruktionsvirke till Japan.

Svenskt Trä har genom European Wood arbetat för att underlätta exporten av träprodukter till Japan.

- Godkännandet av CE-märkta produkter för 2”x4” konstruktionsvirke är ett genombrott i vårt arbete med att harmonisera standarder mellan Europa och Japan, säger Jan Söderlind, direktör för Internationella Programmet på Svenskt Trä (en verksamhet inom Skogsindustrierna), tillika ordförande i European Wood.

Fram tills nu har europeiska producenter av 2”x4”-produkter för konstruktionsändamål behövt ett JAS-certifikat (Japan Agriculture Standard).

Den 6 februari blev den europeiska CE standarden 14081-1 för “design strength values for structural lumber” erkänd i Japan. CE-märkta 2”x4” produkter kan således användas på samma sätt som JAS-certifierade produkter.

NTI (Norsk Treteknisk Institutt) och SP (Statens Provningsanstalt) är godkända certifieringsorganisationer. Andra certifierare kan ansöka om godkännande i ett senare skede.

European Wood är en samarbetsplattform för europeiska sågverks marknadsarbete i Asien. Medlemmar i European Wood är FrenchTimber, Norwegian Sawmilling Industry, proHolz Austria och Svenskt Trä.

För mer information, kontakta:
Fredrik Westling, Project Manager, fredrik.westling@europeanwood.org
+46 70 517 09 08 
Jan Söderlind, direktör Internationella Programmet på Svenskt Trä/ordförande European Wood, jan.soderlind@swedishwood.com, +46 702 11 04 22

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration