CE-standard för träprodukter erkänd i Japan

För första gången har en CE-standard för träprodukter erkänts i Japan. Det innebär en förenkling för svenska sågverk av exporten av konstruktionsvirke till Japan.

Svenskt Trä har genom European Wood arbetat för att underlätta exporten av träprodukter till Japan.

- Godkännandet av CE-märkta produkter för 2”x4” konstruktionsvirke är ett genombrott i vårt arbete med att harmonisera standarder mellan Europa och Japan, säger Jan Söderlind, direktör för Internationella Programmet på Svenskt Trä (en verksamhet inom Skogsindustrierna), tillika ordförande i European Wood.

Fram tills nu har europeiska producenter av 2”x4”-produkter för konstruktionsändamål behövt ett JAS-certifikat (Japan Agriculture Standard).

Den 6 februari blev den europeiska CE standarden 14081-1 för “design strength values for structural lumber” erkänd i Japan. CE-märkta 2”x4” produkter kan således användas på samma sätt som JAS-certifierade produkter.

NTI (Norsk Treteknisk Institutt) och SP (Statens Provningsanstalt) är godkända certifieringsorganisationer. Andra certifierare kan ansöka om godkännande i ett senare skede.

European Wood är en samarbetsplattform för europeiska sågverks marknadsarbete i Asien. Medlemmar i European Wood är FrenchTimber, Norwegian Sawmilling Industry, proHolz Austria och Svenskt Trä.

För mer information, kontakta:
Fredrik Westling, Project Manager, fredrik.westling@europeanwood.org
+46 70 517 09 08 
Jan Söderlind, direktör Internationella Programmet på Svenskt Trä/ordförande European Wood, jan.soderlind@swedishwood.com, +46 702 11 04 22

Genom att använda svenskttra.se accepterar du vår användning av kakor. Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy.