Nyheter från 2012

 • Trämarknaden i Karlstad, 50 år

  Trämarknaden i Karlstad genomfördes för 50 gången den 21-22 november 2012, på Elite Stadshotell i Karlstad. Trämarknaden i Karlstad utgör en värdefull plattform för möte mellan producenter och kunder. Årligen samlas ett tusental besökare för att utbyta erfarenheter och information kring träindustri, sågverk, och handeln med sågade trävaror.

 • Svenskt Trä lanserar branschstandard för rätt hantering av virke

  Svenskt Trä har tagit fram instruktioner till byggbranschen om hur byggnadsmaterial i trä ska hanteras från bygg- och trävaruhandeln tills träet är inbyggt i konstruktionen. Med dessa instruktioner vill Svenskt Trä skapa en branschstandard som säkerställer en god träbyggnadsteknik.

 • Den globala trävaruindustrin samlades i Stockholm

  Under värdskap av Skogsindustrierna samlades den globala sågverksindustrin i form av producenter och importörer i Stockholm 17 – 19 oktober till 7th International Softwood Conference. Det var första gången Sverige fick tillfället att stå som värdar för konferensen som gästades av dryga 150 delegater från mer än 25 länder. Konferensen representerar därmed den totala världshandeln med sågade trävaror, där svensk sågverksindustri är världens näst största exportör efter Kanada. Av Sveriges totala produktion på ca 17 miljoner kubikmeter exporteras 70 procent.

 • 25-åriga ”Trä!” vässar gestaltningen av träarkitektur

  Tidningen ”Trä!” (tidigare Träinformation) firar i år 25-årsjubileum och lagom till jubileet har tidningen fått en ny formgivning med ett förstärkt fokus på spännande och innovativ arkitektur samt ett större utrymme för inspirerande bilder.

 • Kvinnorna bestämmer och männen bygger sommarens altanbygge

  En enkät som Svenskt Trä har gjort bland byggintresserade svenskar på hemsidan www.byggbeskrivningar.se visar att dubbelt så många kvinnor som män initierar sommarens byggprojekt. Däremot är det sju gånger vanligare att männen bygger projektet än kvinnan. Altaner och friggebodar är populärast att bygga och varannan svensk är beredd att lägga hela sommaren och lite till på byggprojektet.

 • Skogssauna vid Gävlebukten vinnare av Träpriset 2012

  Skogssaunan Tomtebo på halvön Norrlandet utanför Gävle är vinnare av Träpriset 2012. Tomtebo är ritad av Meter Arkitektur AB i samarbete med beställarna Seitola-Gunnarsson och utförd av Urfjällets Bygg AB. Pristagaren ärades under torsdagen med den gyllene hästen och prissumman på 100 000 kronor. I samband med invigningen av Skogsnäringsveckan den 17 april överlämnar H.K.H. Prins Carl Philip en Träprisplakett som sedan ska fästas på den vinnande byggnaden.

Ladda fler