25-åriga ”Trä!” vässar gestaltningen av träarkitektur

Tidningen ”Trä!” (tidigare Träinformation) firar i år 25-årsjubileum och lagom till jubileet har tidningen fått en ny formgivning med ett förstärkt fokus på spännande och innovativ arkitektur samt ett större utrymme för inspirerande bilder.

- Tidningen ”Trä!” har under 25 år verkat för att höja träets status genom att inspirera och sprida kunskap om trä som byggmaterial, säger Mikael Eliasson, nytillträdd direktör för Svenskt Trä. Vi är stolta över den nya gestaltningen som ännu tydligare befäster tidningen som visionär, inspirerande och kunnig.

Tidningen ”Trä!” ger nu också en mer djupgående presentation av träkonstruktionerna.

- Vi har valt att fokusera mer på enskilda intressanta objekt och presentera dem mer på djupet, för att bättre besvara frågorna ”hur?” och ”varför?”, förklarar Sara Färlin, projektledare för tidningen ”Trä!”. Vi ger också bilderna en mer framträdande plats i tidningen, för att tydligt visa den stora uttrycksvariationen man ser på träarkitektur idag.

Det första numret med den nya inriktningen är nummer 3/2012 som kommer ut i dagarna. I numret presenteras det nya nanoteknologilaboratoriet vid University of Wollongong i Australien, där trä var det självklara materialvalet för att möta det höga kravet på omagnetisk miljö. En annan byggnad som gestaltas är kyrkan i Kuokkala, belägen i den finska staden Jyväskylä. Kyrkans strama utsida med kvadratiska former kontrasterar med insidans ljusa, böjda former. Dessutom presenteras Naturum Tåkern i Östergötland, en modern byggnad i gammal teknik.

Tidningen ”Trä!” vänder sig i första hand till arkitekter och konstruktörer, men alla som är intresserade av arkitektur, byggande och trä kommer att ha glädje av den. Idag har tidningen 19 000 prenumeranter, som förutom arkitekter och konstruktörer, även består av studenter och andra aktiva inom byggsektorn, som kommunpolitiker och materialleverantörer. ”Trä!” kommer ut med 4 nummer per år och det är kostnadsfritt att prenumerera på tidningen. "Trä!" ges ut av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna.

För mer information om tidningen ”Trä!”.
För att prenumerera.
 
Kontaktpersoner
Sara Färlin, projektledare tidningen Trä!, 08-762 79 53, sara.farlin@svenskttra.se
Charlotte Apelgren: kommunikationsansvarig Svenskt Trä, 08-762 79 73,charlotte.apelgren@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration