Nyheter från september 2012

  • 25-åriga ”Trä!” vässar gestaltningen av träarkitektur

    Tidningen ”Trä!” (tidigare Träinformation) firar i år 25-årsjubileum och lagom till jubileet har tidningen fått en ny formgivning med ett förstärkt fokus på spännande och innovativ arkitektur samt ett större utrymme för inspirerande bilder.