Den globala trävaruindustrin samlades i Stockholm

Under värdskap av Skogsindustrierna samlades den globala sågverksindustrin i form av producenter och importörer i Stockholm 17 – 19 oktober till 7th International Softwood Conference. Det var första gången Sverige fick tillfället att stå som värdar för konferensen som gästades av dryga 150 delegater från mer än 25 länder. Konferensen representerar därmed den totala världshandeln med sågade trävaror, där svensk sågverksindustri är världens näst största exportör efter Kanada. Av Sveriges totala produktion på ca 17 miljoner kubikmeter exporteras 70 procent.

Medan vi ser en återhämtning av husbyggandet i USA och därmed en försiktig återhämtning för den nordamerikanska sågverksindustrin ser tyvärr förutsättningarna mycket besvärliga ut i Europa som följd av låg nybyggnation och stor försiktighet i konsumentledet. I Asien, och då främst i Kina, samt i Mellanöstern och Nordafrika har efterfrågan på sågade trävaror ökat kraftigt de gångna fem åren, en nivå som förväntas bestå även om de politiska riskerna är betydande i dessa länder.

Även om renoveringssektorn ser betydligt stabilare ut än nybyggnationen förväntas förbrukningen falla ytterligare i Europa mellan 2012 och 2013. Mellan 2011 och 2012 förväntas förbrukningen falla med ca 3 miljoner kubikmeter i Europa och stanna på ca 70 miljoner kubikmeter. Det pressade marknadsläget med korta affärer innebär dock att lagernivåerna är minimala såväl hos producenter som i kundledet.

Vid konferensen blev det också tydligt att produktionen i de fyra största producentländerna i Europa, Tyskland, Sverige, Finland och Österrike sannolikt faller snabbare än vad som rapporterades bara för ett kvartal sedan. Dålig lönsamhet, lokal brist på sågtimmerråvara och konkurser kommer att begränsa produktionen ytterligare, vilket i sin tur stärker marknadsbalansen ur ett producentperspektiv.

För mer information, kontakta:
Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, tel: 070-564 82 01
Charlotte Apelgren, kommunikationsansvarig Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, tel: 070-661 78 81

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration