Nyheter från oktober 2012

  • Svenskt Trä lanserar branschstandard för rätt hantering av virke

    Svenskt Trä har tagit fram instruktioner till byggbranschen om hur byggnadsmaterial i trä ska hanteras från bygg- och trävaruhandeln tills träet är inbyggt i konstruktionen. Med dessa instruktioner vill Svenskt Trä skapa en branschstandard som säkerställer en god träbyggnadsteknik.

  • Den globala trävaruindustrin samlades i Stockholm

    Under värdskap av Skogsindustrierna samlades den globala sågverksindustrin i form av producenter och importörer i Stockholm 17 – 19 oktober till 7th International Softwood Conference. Det var första gången Sverige fick tillfället att stå som värdar för konferensen som gästades av dryga 150 delegater från mer än 25 länder. Konferensen representerar därmed den totala världshandeln med sågade trävaror, där svensk sågverksindustri är världens näst största exportör efter Kanada. Av Sveriges totala produktion på ca 17 miljoner kubikmeter exporteras 70 procent.