Kvinnorna bestämmer och männen bygger sommarens altanbygge

En enkät som Svenskt Trä har gjort bland byggintresserade svenskar på hemsidan www.byggbeskrivningar.se visar att dubbelt så många kvinnor som män initierar sommarens byggprojekt. Däremot är det sju gånger vanligare att männen bygger projektet än kvinnan. Altaner och friggebodar är populärast att bygga och varannan svensk är beredd att lägga hela sommaren och lite till på byggprojektet.

Undersökningens resultat i korthet:

  • 43 procent av byggprojekten initieras av kvinnorna mot 20 procent som initieras av männen.
  • Vartannat byggprojekt genomförs av mannen (47 procent), mot knappt 8 procent som genomförs av kvinnan.
  • För många svenskar är dock sommarens byggprojekt ett gemensamt projekt där hela familjen delar. I 35 procent av fallen initieras byggprojekten av hela familjen och i 38 procent är det hela familjen som bygger projektet.
  • Nästan varannan byggintresserad svensk (46 procent) är beredd att lägga hela semestern och lite till på sitt byggprojekt. Lika många (46,5 procent) tänker ägna 2-3 veckor åt projektet.
  • Det populäraste sommarprojektet för byggintresserade svenskar är en altan. På andra plats kommer en friggebod.
  • Inspirationen för sitt sommarprojekt hittar de byggintresserade svenskarna i första hand på internet (39 procent) men även via tidningar (20 procent). TV-programmen står för inspirationen i 9 procent av fallen, och i samma nivå ligger inspiration från grannar, släkt och vänner (9,5 procent) och från bygg- och trävaruhandeln (8,5 procent).

Av de som svarade på enkäten visste hela 92 procent att trä är det enda förnybara byggmaterialet, i jämförelse med stål, betong, sten och gips.

- Vi konstaterar att de traditionella könsrollerna till viss del lever kvar, men vi ser också att byggprojekten i många fall har blivit en familjeaktivitet där även barnen får delta, säger Johan Fröbel, ansvarig för Svenskt Träs verksamhet mot bygg- och trävaruhandeln.

- Att bygga en altan har nu varit ett populärt sommarprojekt för svensken i flera år, konstaterar Johan Fröbel vidare. I de undersökningar vi genomförde för 10 år sedan var redan altanen det populäraste sommarprojektet.

758 personer har deltagit i undersökningen som pågått mellan den 30 april och den 30 juni. De har svarat på en webbenkät i samband med en tävling på hemsidan byggbeskrivningar.se, Sveriges mest kompletta sajt för byggritningar. På sajten får besökaren även hjälp med materialberäkning och dimensionering.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Fröbel, ansvarig för Svenskt Träs verksamhet mot bygg- och trävaruhandeln, Skogsindustrierna, tel: 08-762 79 68, e-post: johan.frobel@svenskttra.se

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration