Swedish Wood Event främjar exporten av sågade trävaror från Sverige till Kina

Importbehovet av sågade trävaror i Kina är enormt, men den svenska exporten är betydligt lägre än till exempel exporten från Finland. Fördomar och okunskap har visat sig stå bakom, något som Swedish Wood Event i Guangdong vill råda bot på.

Svenskt Trä arrangerade tillsammans med Exportrådet, Landsbygdsdepartementet, och ambassaden i Peking, den 6-8 november 2012 ett evenemang med syfte att att främja exporten av sågade trävaror från Sverige till Kina.

Evenemanget, som gick under namnet Swedish Wood Event, utgjordes av ett tre dagar långt program, bestående av studiebesök, ett seminarium och match-making mellan säljare och köpare av sågade trävaror. Från Sverige deltog sågverksföretag och representanter från skogsägarföreningar.

Landbygdsminister öppningstalade
Öppningstalare på seminariet var landsbygdsminister Eskil Erlandsson (tvåa från vänster i bilden ovan), som poängterade vikten av goda relationer länderna emellan, samt framhöll svenskt skogsbruks kvalitéer och presenterade regeringens vision "Skogsriket". Detta följdes av presentationer av Guangdongprovinsens lokala myndigheter, av Svenskt Trä och av dess kinesiska motsvarighet China Timber & Wood Products Distribution Association. En eftermiddag ägnades åt match-making möten mellan kinesiska köpare och svenska exportörer av sågade trävaror.

Låg export från Sverige
Enligt en studie av den kinesiska träindustrin, genomförd av Exportrådet, är importbehovet av sågade trävaror mycket stort. Den svenska exporten visade däremot på en underpenetration i jämförelse med t.ex. vårt grannland Finland. Kommunikationen mellan köpare och säljare samt uppfattningen om kvalitet och prisnivåer visade sig bero på många fördomar och okunskaper om marknaden. Swedish Wood Event i Guangdong är ett led i att skapa kontakter och förbättra informationsutbytet mellan länderna.

Ett hinder för svenska företag är fortfarande att prisnivån i Kina är låg vilket medför att små och medelstora aktörer har svårt att konkurrera med redan etablerade internationella företag. Marknaden spås dock en positiv framtid och det finns indikationer på en ökad efterfrågan av kvalitetsprodukter, vilket skulle innebära en stigande prisnivå. En ökad efterfrågan på kvalitetsprodukter skulle vara positivt ur ett svensk perspektiv, då svenska leverantörer av sågade trävaror får fler konkurrensfördelar.

Världens största importör av barrträ
Kina är världens största importör av barrträ och behovet förväntas öka ytterligare. Den kinesiska importen av sågade trävaror domineras av Kanada och Ryssland, och Sverige och Finland exporterar för 16-17 miljoner USD vardera. Idag är Kinas importbehov av sågade trävaror lika stort som hela Kanadas produktionsvolym. Guangdong-provinsen är den kinesiska provins som importerar och använder mest sågade trävaror. Där ligger också Kinas viktigaste hamn för träimport, Guangzhou.

Få inspiration och nyheter från oss

Anmäl dig och få information om bland annat publikationer och seminarier från Svenskt Trä via e-post

Anmäl dig för att få inspiration