Nyheter från november 2012

  • Trämarknaden i Karlstad, 50 år

    Trämarknaden i Karlstad genomfördes för 50 gången den 21-22 november 2012, på Elite Stadshotell i Karlstad. Trämarknaden i Karlstad utgör en värdefull plattform för möte mellan producenter och kunder. Årligen samlas ett tusental besökare för att utbyta erfarenheter och information kring träindustri, sågverk, och handeln med sågade trävaror.